Jazyková výuka v akademickém roce 2015/16

 

2. ročník bakalářského studia

Angličtina 15JZ1A/ 15JZ2A

 

IIAPIL  vyučující

 

IIA1    vyučující

 

IIA2    vyučující

 

IIA3    vyučující

 

IIA4    vyučující

                                                    

IIA5    vyučující

 

IIA6    vyučující

 

IIA7    vyučující

 

 

IIA8     vyučující

 

IIA9    vyučující

 

 

2. ročník bakalářského studia

Francouzština 15JZ1F/ 15JZ2F

 

IIF1    Mgr. Irena Veselková

 

2. ročník bakalářského studia

Němčina 15JZ1N/ 15JZ2N

 

IIN1    vyučující

 

IIN2    vyučující

 

 

2. ročník bakalářského studia

Ruština 15JZ1R/ 15JZ2R

 

IIR1 PhDr. Světlana Michlová

 

IIR2 PhDr. Světlana Michlová

 

2. ročník bakalářského studia

Španělština 15JZ1S/ 15JZ2S

 

IIŠ1     vyučující

 

IIŠ2     vyučující

 

3. ročník bakalářského studia

Angličtina 15JZ3A/ 15JZ4A

(Výuku angličtiny pro obory PIL a TUL ve 3. ročníku bakal. studia zajišťuje ústav K621 – předmět 21LAB1)

 

IIIA1  vyučující

 

IIIA2   vyučující

 

IIIA3 vyučující

 

IIIA-komb.             Mgr. Eva Rothová

 

3. ročník bakalářského studia

Francouzština 15JZ3F/ 15JZ4F

 

IIIF1   Mgr. Irena Veselková

 

IIIF-komb. Mgr. Irena Veselková

 

3. ročník bakalářského studia

Němčina 15JZ3N/ 15JZ4N

 

IIIN1  vyučující

 

IIIN2   vyučující

 

IIIN3  vyučující

 

IIIN-komb. Mgr. Alexej Kusák

 

3. ročník bakalářského studia

Ruština 15JZ3R/ 15JZ4R

 

IIIR1 vyučující

 

IIIR-komb.    PhDr. Světlana Michlová

 

3. ročník bakalářského studia

Španělština 15JZ3S/ 15JZ4S

 

IIIŠ1   vyučující

 

 

IIIŠ2   vyučující

 

IIIŠ-komb. PhDr. Petra Vavroušová

 

 

1. ročník magisterské studium

 

Angličtina 15J2A1/ 15JBA2

 

Mg1-APL1      vyučující

 

Mg1-APL2      vyučující

 

Mg1-APL3      vyučující

 

Mg1-APL4      vyučující

 

Mg1-A1                vyučující

 

Mg1-A2          vyučující

 

Mg1-A3          vyučující

 

Mg1-A4          vyučující

 

Mg1-A5          vyučující

 

Mg1-A6          vyučující

 

Mg1-A7          vyučující

 

Mg1-A8          vyučující

 

Mg1-A9          vyučující

 

Mg1-A10        vyučující

 

Mg1-A11          vyučující

 

Mg1-A12        vyučující

 

Mg1A-komb                         Mgr. Eva Rothová

 

Francouzština 15J2F1/ 15JBF2

Mg1-F1 Mgr. Irena Veselková

 

Mg1F-komb. Mgr. Irena Veselková

 

Němčina 15J2N1// 15JBN2

Mg1-N1          vyučující

 

Mg1-N2          vyučující

Mg1-N3          Mgr. Alexej Kusák

Mg1N-komb. PhDr. Jana Šmolíková, Ph.D.

 

Ruština 15J2R1/ 15JBR2

 

Mg1-R1          PhDr. Světlana Michlová

 

Mg1-R2          PhDr. Světlana Michlová

 

Mg1R-komb. PhDr. Světlana Michlová

 

Španělština 15J2S1/ 15JBS2

Mg1-S1          PhDr. Petra Vavroušová

 

Mg1-S2          PhDr. Petra Vavroušová

 

Mg1S-komb   PhDr. Petra Vavroušová

 

2. ročník magisterské studium

Angličtina 15JBA3/ 15JBA4

 

Mg2-APL1       vyučující 

 

Mg2-APL2        vyučující

 

Mg2-APL3      vyučující

 

Mg2-APL5      vyučující

 

Mg2-A1              vyučující

                                                              

Mg2-A2              vyučující

 

Mg2-A3              vyučující

                                              

Mg2-A4         vyučující                             

 

Mg2-A5              vyučující

 

Mg2-A6                         vyučující

 

Mg2-A7                         vyučující          

 

Mg2-A8                         vyučující

Mg2A-komb                         vyučující

 

 

Mg 2. ročník – druhý jazyk

 

Francouzština 15JBF3/ 15JBF4

Mg2-F1                                  Mgr. Irena Veselková

 

Mg2-F-komb             Mgr. Irena Veselková

 

Němčina 15JBN3/ 15JBN4

Mg2-N1                         vyučující                         

 

Mg2-N2                         vyučující                         

 

Mg2-N3              vyučující

                                                              

Mg2-N4              vyučující

                                              

Mag2-N-komb          Mgr. Dagmar Lukášová                   

 

Ruština 15JBR3/ 15JBR4

 

Mg2-R-komb PhDr. Světlana Michlová               

 

Španělština 15JBS3/ 15JBS4

Mg2-Š1                   vyučující

 

Mg2-Š2                          vyučující

 

Mg2S-komb. PhDr. Petra Vavroušová

 

 

Doktorandi

 

Angličtina         

 

kód 15JAA    Mgr. Věra Bala

 

Němčina (15JAN, JANL, JANI)       Mgr. Alexej Kusák

 

 

Ruština  PhDr. Světlana Michlová

 

 

 

Francouzština Mgr. Irena Veselková

 

 

Španělština PhDr. Petra Vavroušová