Pokyny pro 1. ročník bakalářského studia (budoucí 2. ročník 2014-2015)

Pokyny pro 2. ročník bakalářského studia (budoucí 3. ročník 2014-2015)

Pokyny pro 3. ročník bakalářského studia (budoucí 1. ročník magisterského studia 2014-2015) a pro studenty z jiných škol přijaté ke studiu do 1. roč. magister. studia na FD)

 

 

 

Upozornění pro studenty 1. ročníku bakalářského prezenčního studia v Praze

(kteří v roce 2014-15 pokračují ve 2. ročníku bak. studia)

(Informace se netýká děčínského pracoviště)

 

Pro zařazení do jazykové výuky ve druhém ročníku je nutné zvolit již nyní, tj. do 23. května 2014 jazyk, který chcete absolvovat

ve 2. ročníku

Nestačí zápis na studijním oddělení (tato informace se k nám nedostane), k zařazení musíme znát pokročilost studenta.

 

Volit lze z následující nabídky:                     

angličtina       francouzština       němčina       ruština        španělština

Na konci 2. ročníku je výuka jazyka zakončena zkouškou, ve 3. ročníku provedou studenti obdobně volbu druhého (jiného) jazyka (studenti oboru PIL a TUL budou mít ve 3. roč. pouze leteckou angličtinu).

 

Upozornění: Kapacita na výuku angličtiny je omezená, doporučujeme volit angličtinu až v třetím ročníku.

 

Volbu jazyka provedete tím, že napíšete rozřazovací test, který bude podkladem pro rozdělení do skupin. Pro případ nezařazení do žádané skupiny (např. malý počet zájemců o daný jazyk, příliš velký počet zájemců o Aj) sledujte oznámení ústavu K615. Pokud nebude možné zařadit studenty na první volbu, budou vyzváni touto cestou a pokud možno i mailem k oznámení náhradní volby. Test vyplňte pečlivě, obvykle na to stačí cca 40 minut.

 

Test píšou i studenti oborů TUL a PIL (pouze z angličtiny, kterou mají povinnou).

 

Pokyny k vyplnění testu

 (Začátečníci se do testového programu přihlásí, ale nemusí ho celý vyplňovat. Jejich „pokus“ o napsání testu je současně registrací na daný jazyk, zařazeni budou podle počtu bodů, tj. při nulovém nebo velmi nízkém počtu jsou automaticky mezi začátečníky.

Pro jazyk španělský test není, zájemci se přihlásí mailem na adresu: kusakale@fd.cvut.cz s uvedením stupně pokročilosti.

 

Testy jsou na adrese: k615.fd.cvut.cz  (Pozor: není tam www)

 

Přihlašovací jméno: yprijmenijmeno (bez diakritiky)

Heslo:  1234 (Heslo lze po přihlášení změnit v nabídce „Nastavení“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se objeví toto zobrazení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní klikněte na modrou ikonku vlevo nahoře (TESTY):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále na „Seznam zkušebních testů“:

Teď zvolte jazyk a klikněte na „udělej“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas na vyplnění je 70 minut (obvykle stačí cca 40 minut)

 

 

 

Na závěr vpravo dole ikonka „Odeslat“:

 

 

 

 

 

 

Objeví se tato informace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test nelze přerušovat. Při stahování výsledků volíme variantu, kdy se od každého studenta objeví pouze jeho první vyplnění testu. Pokud by se test předčasně ukončil chybou programu nebo uživatele, můžete ho napsat znovu, ale musíte upozornit mailem, že máme brát v úvahu tento druhý (třetí apod.) test.

Pokud by se objevily jakékoliv problémy, obraťte se o pomoc na mail: kusakale@fd.cvut.cz

 

Výsledky rozřazení do skupin budou zveřejněny na adrese:

http://jazyky.fd.cvut.cz/vyukove_skupiny.htm

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro studenty 2. ročníku bakalářského prezenčního studia v Praze

(kteří v roce 2014-15 pokračují ve 3. ročníku bak. denního studia)

(Informace se netýká děčínského pracoviště)

 

Pro zařazení do jazykové výuky ve třetím ročníku je nutné zvolit již nyní, tj. do 23. května 2014 jazyk, který  chcete absolvovat

ve 3. ročníku

Nestačí zápis na studijním oddělení (tato informace se k nám nedostane), k zařazení musíme znát pokročilost studenta.

 

 

Volit lze z následující nabídky:             angličtina

(nelze opakovaně volit jazyk z 2. ročníku)                       francouzština

                                                                           němčina

                                                                           ruština

                                                                           španělština

 

Volbu jazyka provedete tím, že napíšete rozřazovací test, který bude podkladem pro rozdělení do skupin. Pro případ neotevření žádané skupiny (např. malý počet zájemců o daný jazyk) sledujte oznámení ústavu K615. Pokud nebude možné zařadit studenty na první volbu, budou vyzváni touto cestou a pokud možno i mailem k oznámení náhradní volby.

 

Studenti oboru PIL a TUL (Profesionální pilot, Technologie údržby letadel) test nepíšou, mají ve třetím ročníku leteckou angličtinu vyučovanou ústavem K621.

 

Studenti oboru  LED volí jiný  jazyk než ve 2. ročníku (nemohou opakovat angličtinu).

Pokyny k vyplnění testu

 (Začátečníci se do testového programu přihlásí, ale nemusí ho celý vyplňovat. Jejich „pokus“ o napsání testu je současně registrací na daný jazyk, zařazeni budou podle počtu bodů, tj. při nulovém nebo velmi nízkém počtu jsou automaticky mezi začátečníky.

Pro jazyk španělský test není, zájemci se přihlásí mailem na adresu: kusakale@fd.cvut.cz s uvedením stupně pokročilosti.

 

Testy jsou na adrese: k615.fd.cvut.cz  (Pozor: není tam www)

 

Přihlašovací jméno: yprijmenijmeno (bez diakritiky)

Heslo:  1234 (Heslo lze po přihlášení změnit v nabídce „Nastavení“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se objeví toto zobrazení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní klikněte na modrou ikonku vlevo nahoře (TESTY):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále na „Seznam zkušebních testů“:

Teď zvolte jazyk a klikněte na „udělej“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas na vyplnění je 70 minut.

Na závěr vpravo dole ikonka „Odeslat“:

 

 

 

 

 

 

 

Objeví se tato informace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test nelze přerušovat. Při stahování výsledků volíme variantu, kdy se od každého studenta objeví pouze jeho první vyplnění testu. Pokud by se test předčasně ukončil chybou programu nebo uživatele, můžete ho napsat znovu, ale musíte upozornit mailem, že máme brát v úvahu tento druhý (třetí apod.) test.

Pokud by se objevily jakékoliv problémy, obraťte se o pomoc na mail: kusakale@fd.cvut.cz

 

Výsledky rozřazení do skupin budou zveřejněny na adrese:

http://jazyky.fd.cvut.cz/vyukove_skupiny.htm

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jazyková výuka – rozřazovací testy

Informace pro studenty 3. ročníku prezenčního studia v Praze a v Děčíně, kteří hodlají v zimním semestru 2014-15 pokračovat ve studiu na FD (1. ročník magisterské navazující prezenční).

Během magisterského studia musí studenti absolvovat výuku:

anglického jazyka (4 semestry, všichni)

druhého jazyka (4 semestry, studenti všech oborů kromě oboru PL)

V oboru TR mají studenti povinnou angličtinu a španělštinu.

V oboru IS není výuka jazyků povinná (lze ji volit jako bezkreditní)

 

K zjištění úrovně a pro rozřazení do skupin podle pokročilosti musí všichni studenti napsat rozřazovací test z angličtiny + test z druhého jazyka (kromě studentů oboru PL).

Nestačí zápis na studijním oddělení (tato informace se k nám nedostane), k zařazení musíme znát pokročilost studenta.

 

Testy je třeba napsat do 31. května 2014 (platí pro stávající studenty naší fakulty v Praze i v Děčíně. Potom bude provedeno vyhodnocení testů a předběžné rozřazení studentů Na základě testů budou plánovány výukové kapacity (počty skupin). Studenti, kteří se přihlásí po tomto datu, budou zařazeni do skupin angličtiny a druhého jazyka podle kapacitních potřeb ústavu jazyků (na doplnění méně obsazených skupin).

 

Dřívější absolventi a studenti přicházející z jiných fakult budou do testovacího programu zaneseni později (pokud se nenajdete v seznamu, prosíme o zaslání jména a příjmení na adresu kusakale@fd.cvut.cz).

 

Pokyny k vyplnění testu

Druhý jazyk lze volit lze z následující nabídky:             

francouzština        němčina      ruština       španělština italština (v nabídce nově!!!)

(Začátečníci se do testového programu přihlásí, ale nemusí ho celý vyplňovat. Jejich „pokus“ o napsání testu je současně registrací na daný jazyk, zařazeni budou podle počtu bodů, tj. při nulovém nebo velmi nízkém počtu jsou automaticky mezi začátečníky.

Pro jazyk španělský a italský test není, zájemci se přihlásí mailem na adresu: kusakale@fd.cvut.cz s uvedením stupně pokročilosti.

 

Testy jsou na adrese: k615.fd.cvut.cz  (Pozor: není tam www)

 

Přihlašovací jméno: yprijmenijmeno (bez diakritiky)

Heslo:  1234 (Heslo lze po přihlášení změnit v nabídce „Nastavení“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se objeví toto zobrazení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní klikněte na modrou ikonku vlevo nahoře (TESTY):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále na „Seznam zkušebních testů“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teď zvolte jazyk a klikněte na „udělej“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas na vyplnění je 70 minut.

Na závěr vpravo dole ikonka „Odeslat“:

 

 

 

 

 

 

Objeví se tato informace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test nelze přerušovat. Při stahování výsledků volíme variantu, kdy se od každého studenta objeví pouze jeho první vyplnění testu. Pokud by se test předčasně ukončil chybou programu nebo uživatele, můžete ho napsat znovu, ale musíte upozornit mailem, že máme brát v úvahu tento druhý (třetí apod.) test.

Pokud by se objevily jakékoliv problémy, obraťte se o pomoc na mail: kusakale@fd.cvut.cz

 

Výsledky rozřazení do skupin budou zveřejněny na adrese:

http://jazyky.fd.cvut.cz/vyukove_skupiny.htm

 

 

 

Jazyková výuka v akademickém roce 2013/14

 

2. ročník bakalářského studia

Angličtina 15JZ1A/ 15JZ2A

 

IIAPIL PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.

1.       Dvořák Patrik

2.       Gál Dávid

3.       Havlíček Miroslav

4.       Hégr Tomáš

5.       Juriga Michal

6.       Málek Martin

7.       Meškov Alexandr

8.       Ovečka Zdeněk

9.       Provázek Jiří

10.   Rákos Petr

11.   Šudoma Marek

 

IIA1    Mgr. Michal Slivka

1.      Beránek Jan         45 %

2.      Boztayev Iliyas     33%

3.      Božková Radka     43 %

4.      Dvořák Josef         45 %

5.      Hruška Adam       41 %

6.      Hudák Václav       41 %

7.      Králíčková Lenka  34 %

8.      Kreutzer Josef      31 %

9.      Kudabayev Akylbek          23 %

10.  Polanská Gabriela            45 %

11.  Prachař Vojtěch   44 %

12.  Tuma Lukáš          4 %

13.  Vaněk Jan 45 %

14.  Vinduška Radek    46 %

15.  Zvarík Marcel      42 %

 

IIA2    Mgr. Michal Slivka

1.      Böhmová Ingrid   50 %

2.      Čuřík Lukáš           50 %

3.      Faltysová Andrea 50 %

4.      Gopak Valerii       47 %

5.      Janáček Jan          50 %

6.      Jankovská Markéta          52 %

7.      Neumannová Klára          48 %

8.      Pavlíčková Klára

9.      Šperk Michal        47 %

10.  Švec Marek          49 %

11.  Viktorová Jana     47 %

12.  Zuda Dominik       48 %

 

IIA3    Mgr. Michal Slivka

1.      Adorna Marcel     60 %

2.      Belinger Jindřich  53 %

3.      Brož Jiří    55 %

4.      Falta Jan 57 %

5.      Frýba Ondřej        56 %

6.      Hruda Lukáš         59 %

7.      Kaipr Luboš          57 %

8.      Koukal Petr           55 %

9.      Liška Pravoslav    

10.  Medgyesy Robin  56 %

11.  Novotný David      60 %

12.  Truhlářová Eva     60 %

13.  Vojtěch Vít           59 %

 

IIA4    Mgr. Lenka Monková, MSc.

1.      Čech Jiří   

2.      Dvořák Michal 

3.      Horký Josef

4.      Klimčák Petr                   

5.      Moc Jiří 

6.      Müller Tadeáš                

7.      Nehasil Karel                  

8.      Parýzek Tomáš

9.  Peřinko Ondřej               

10.  Růžička Michal               

11.  Smeták David                  

12.  Suchánek Marek

13.  Vašíček Rostislav            

14. Háněl Ladislav

                                                    

IIA5    Mgr. Lenka Monková, MSc.

1.      Albert Martin       71 %

2.      Fusková Darina    69 %

3.      Hájek Martin        68 %

4.      Havel Tomáš        70 %

5.      Jeřábková Markéta

6.      Kovačka Adam     71 %

7.      Kudlík Jiří  70 %

8.      Nadrchal Richard 68 %

9.      Pospíšil Jan           71 %

10.  Řeháček Hynek    66 %

11.  Toman Přemysl    72 %

12.  Vácha Jaroslav     70 %

 

IIA6    PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.

1.      Gold Lukáš            77 %

2.      Komínek Tomáš   78 %

3.      Košut Petr 77 %

4.      Koubek David       76 %

5.      Plavcová Linda     74 %

6.      Příhoda Adam      73 %

7.      Proske Zdeněk      78 %

8.      Štěrba Jan 73 %

9.      Subbotina Polina  73 %

10.  Šváb Adam           78 %

11.  Turková Eliška      79 %

 

IIA7    Mgr. Marek Tomeček, Ph.D.

 

1.      Alexeeva Elena    82 %

2.       Čorba Filip                  86 %

3.      Grabovská Lada   81 %

4.      Hos Jiří   83 %

5.      Kozáková Zuzana  81 %

6.      Krajča Petr           83 %

7.      Machuta Jakub     84 %

8.      Mašínová Kateřina          82 %

9.      Miklóš Ondřej      86 %

10.  Nedvěd Ondřej     87 %

11.  Šiklová Anna         80 %

12.  Ťupa Martin         82 %

13.  Zajíček Šimon       83 %

 

IIA8     Mgr. Marek Tomeček, Ph.D.

1.      Brodský Pavel       88 %

2.      Haller Zbyněk       88 %

3.      Kliment Jakub       90 %

4.      Habalová Markéta           92 %

5.      Růžičková Marcela          92 %

6.      Meloun Martin    92 %

7.      Soudek Jiří            92 %

8.      Tilšar Martin        92 %

 

 

IIA9    Peter Morpuss

1.      Bykov Oleksiy       93 %

2.      Červená Veronika            96 %

3.      Festek Jakub

4.      Fojtíková Helena  96 %

5.      Hladík Filip           94 %

6.      Janda Štěpán        94 %

7.      Kostenko Vladimir           93 %

8.      Kovanda Lukáš     94 %

9.      Lališ Andrej

10.  Michalička Jakub 96 %

11.  Mladenović Stefan           99 %

12.  Mráz Josef

13.  Neuhäuserová Michaela 93 %

14.  Orálek Vojtěch     98 %

15.  Poštová Michaela

16.  Stojic Slobodan

17.  Vlček Bohumil      97 %

18.  Vytykáčová Martina

 

IIA – komb             Mgr.  Eva Rothová

 

1.      Berlínský Jiří

2.      Dlouhý Michal

3.      Chudáček Tomáš

4.      Karlíková Monika

5.      Kuchtová Štěpánka

6.      Sušický Jan

7.      Štěpánek Martin

8.      Zahálka Jan

 

2. ročník bakalářského studia

Francouzština 15JZ1F/ 15JZ2F

 

IIF1    Mgr. Irena Veselková

1.      Blaščík Marek            30 %

2.      Kafková Markéta       22 %

3.      Kopl Martin    60 %

4.      Maixnerová Martina 27 %

5.      Pecina Jiří       17 %

6.      Vysocký Adam            46 %

 

IIF-komb. neobsazeno

 

2. ročník bakalářského studia

Němčina 15JZ1N/ 15JZ2N

 

IIN1    PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.

1.      Havelka Josef 31 %

2.      Jetelina Petr   8 %

3.      Jíša Vojtěch    39 %

4.      Kekula František         30 %

5.      Kugler Jan       45 %

6.      Kutílek Jakub  3 %

7.      Lán Sébastien 0 %

8.      Mach Petr      32 %

9.      Mohyla Jan     17 %

10.  Nováková Karolína     36 %

11.  Papež Radek Z

12.  Řeháček Hynek volit.

13.  Strachota Michal       24 %

14.  Šimek Michal 29 %

15.  Tomáš Těthal volit.

 

IIN2    Mgr. Dagmar Lukášová

1.      Beránek Marek          45 %

2.      Findejs Matouš           64 %

3.      Kácovský Jaroslav       56 %

4.      Kecherová Kamila      50 %

5.      Kudláček Patrik          52 %

6.      Paroubek Jan  76 %

7.      Pavelka Marek           46 %

8.      Ryšavý Jakub  59 %

9.      Slobodian Jiří  72 %

10.  Sodomková Adéla      53 %

11.  Suastika Jan    48 %

12.  Topková Tereza          72 %

13.  Ulrich Siegfried          61 %

 

IIN-komb   PhDr. Mgr. Jana Šmolíková, Ph.D.

Fišerová Radka       

 

2. ročník bakalářského studia

Ruština 15JZ1R/ 15JZ2R

 

IIR1 PhDr. Světlana Michlová

1.      Bažantová Barbora    0 %

2.      Čemus Dominik          0 %

3.      Hejnová Barbora        0 %

4.      Jáneš Lukáš     0 %

5.      Krupička Jan   0 %

6.      Kyrpychenko Sergiy    0 %

7.      Matějíčková Eva        60 %

8.      Pasovský Vojtěch        0 %

9.      Pulpán Lukáš  0 %

10.  Šlapák Michal 0 %

11.  Štěpánek Pavel           0 %

12.  Štok Jakub 25 %

 

 

IIR2 PhDr. Světlana Michlová

1.      Bakumenko Olga       100 %

2.      Leskiv Tetyana           88 %

3.      Ovsjuk Jana

4.      Pecinová Karolína      51 %

5.      Popl Jan

6.      Škorňa Jiří 22 %

7.      Stojaspalová Zdeňka  21 %

8.      Táborský Tomáš         54 %

9.      Wied Petr 67 %

10.  Zvezdarev Pavel         65 %

 

IIR-komb             PhDr. Světlana Michlová

Neobsazeno

 

2. ročník bakalářského studia

Španělština 15JZ1S/ 15JZ2S

 

IIŠ1     Lic. Santiago Lopez

1.      Adamcová Tereza – Z

2.      Aushev Murad

3.      Barták Tomáš – Z

4.      Blažek Petr – Z

5.      Dermeková Tereza – Z

6.      Fomicheva Yulia – Z

7.      Hnyk Radim – Z

8.      Jeřábek David – Z

9.      Jíšová Jana – Z

10.  Kroupar Václav – Z

11.  Langerová Kateřina – Z

12.  Lehká Eva – Z

 

 

IIŠ2     Lic. Santiago Lopez

1.      Liška Petr – Z

2.      Moreva Ksenia – Z

3.      Novotný Ondřej – Z

4.      Peterka Michal – Z

5.      Petr David - Z

6.      Rubač Michal – mírně pokr. 

7.      Samuhel Jakub – Z

8.      Šlofarová Markéta – Z

9.      Závorka Jakub – mírně pokr.

 

IIŠ-komb.      PhDr. Petra Vavroušová

neobsazeno

3. ročník bakalářského studia

Angličtina 15JZ3A/ 15JZ4A

(Výuku angličtiny pro obory PIL a TUL ve 3. ročníku bakal. studia zajišťuje ústav K621 – předmět 21LAB1)

 

IIIA1  Mgr. Vojtěch Mašek, PhD.

1.      Hlaváč Tomáš 52 %

2.      Jakl Filip      5 %

3.      Janáčiková Zdeňka     28 %

4.      Jelínková Martina      39 %

5.      Karkošiaková Nikola   35 %

6.      Martinák Martin        48 %

7.      Peterka Martin          34 %

8.      Šleichrt Jan  13 %

9.      Volf Jiří        0 %

10.  Záruba Jiří   41 %

 

IIIA2   Mgr. Vojtěch Mašek, PhD.

1.      Čaňová Magdaléna    76 %

2.      Dolský František         53 %

3.      Hunal Lukáš 69 %

4.      Jirák Jakub   61 %

5.      Koubek Michal            60 %

6.      Kratochvíl Adam        51 %

7.      Kreuzer Tomáš           77 %

8.      Livorová Kateřina        61 %

9.      Mojžyšek Tomáš         64 %

10.  Orlický Adam 52 %

11.  Pilecký Jan   71 %

 

IIIA3 Mgr. Vojtěch Mašek, PhD.

1.      Hájek Adam                           74 %

2.      Šípek Martin              72 %

3.      Michálek Tomáš        78 %

4.      Vodák David               78 %

5.      Petřík Lukáš                96 %

6.      Kotrc Ondřej              97 %

7.      Řada Jakub                 97 %

8.      Kratochvilová Veronika         98 %

9.      Novák Jan                   74 %

10.  Mitiska Jan                 88 %

 

IIIA-komb.             Mgr. Eva Rothová

neobsazeno

 

3. ročník bakalářského studia

Francouzština 15JZ3F/ 15JZ4F

 

IIIF1   Mgr. Irena Veselková

1.      Crhová Ludmila          0 %

2.      Houda Prokop (po přerušení studia)

3.      Hrubčo Jakub

4.      Líkař Petr        87 %

5.      Marešová Šárka         0 %

6.      Ondrášková Jana        48 %

7.      Shrbený Filip   2 %

8.      Slavětinská Lucie        0 %

9.      Štumper Marek          30 %

10.  Vondruška Adam        48 %

11.  Žáková Kateřina         79 %

 

IIIF-komb. Mgr. Irena Veselková

Prokop Jaroslav

 

3. ročník bakalářského studia

Němčina 15JZ3N/ 15JZ4N

 

IIIN1  Mgr. Dagmar Lukášová

1.      Červenka Jan  0 %

2.      Davidík Vojtěch          0 %

3.      Dreherová Kateřina   0 %

4.      Drobík Štěpán 1 %

5.      Fogl Tomáš     Z

6.      Janečka David            2 %

7.      Koropová Margarita

8.      Macarov  Andrej

9.      Matoušek Jan 0 %

10.  Melicher Michal        0 %

11.  Nehasil Michal           0 %

12.  Prachtová Aneta        0 %

13.  Šich Martin     0 %

14.  Švub Ondřej    0 %

15.  Vojta Jiří 2      Z

16.  Volný Antonín 0 %

17.  Walica jan      0 %

 

IIIN2   Mgr. Alexej Kusák

1.      Buĺko Matej    11 %

2.      Culek Jakub    32 %

3.      Dufek Jakub    36 %

4.      Hohn Tomáš   5 %

5.      Jizba Tomáš    30 %

6.      Jůza Lukáš       38 %

7.      Koshkina Ekaterina    26 %

8.      Matějka Pavel            30 %

9.      Pazdera Vojtěch         31 %

10.  Prekalová Zuzana       34 %

11.  Rotková Aneta            26 %

12.  Ryba Zdeněk   opak. (J1N8)

 

IIIN3  Mgr. Alexej Kusák

1.      Andrýs Pavel   53 %

2.      Černý Josef     39 %

3.      Dvořák Jan      9 %

4.      Florián Jan      45 %

5.      Hanke Štěpán 45 %

6.      Hrůza Tomáš  44 %

7.      Kulifaj Tomáš 61 %

8.      Matějka Lukáš            72 %

9.      Pálková Denisa           53 %

10.  Silovská Jana  52 %

11.  Šlégl Jan   46 %

12.  Volena Tomáš            40 %

13.  Zamlinský Michal       58 %

14.  Zouzalová Barbora     71 %

 

IIIN-komb. Mgr. Eva Rezlerová

1.      Kanclíř Martin

2.      Komárek Tomáš

3.      Valouch Tomáš

4.      Velechovský Ladislav

 

3. ročník bakalářského studia

Ruština 15JZ3R/ 15JZ4R

 

IIIR1 Bc. Marie Michlová

1.      Anuarov Olzhas         96 %

2.      Bespeatih Andrej      95 %

3.      Černý Martin            0 %

4.      Diblík Lukáš   75 %

5.      Doubková Marcela   0 %

6.      Gaydoš Vít     23 %

7.      Kalová Žaneta           78 %

8.      Kolář Radek   69 %

9.      Malinovský Petr        60 %

10.  Maršálková Nela      80 %

11.  Nechoďdomová Eva Z

12.  Petrouš Matej           77 %

13.  Schránil Jakub           0 %

14.  Staněk Matouš          0 %

15.  Stiborová Kateřina    9 %

16.  .Vránová Veronika    0 %

17.  Ženíšek Ivan  3 %

 

IIIR-komb.    PhDr. Světlana Michlová

Činátl Martin

 

3. ročník bakalářského studia

Španělština 15JZ3S/ 15JZ4S

 

IIIŠ1   PhDr. Petra Vavroušová

 

 1. Adámek Lukáš
 2. Burjánková Petra
 3. Čeněk Tomáš
 4. Černý Milan
 5. Česal Jaroslav
 6. Hlavatý Daniel
 7. Charvát Roman
 8. Kmeťová Romana
 9. Lam Quang Anh
 10. Matějíček Martin
 11. Nikitin Dmitry
 12. Štumbauer Oldřich
 13. Vojta Jiří
 14. Žihla Václav

 

IIIŠ2   PhDr. Petra Vavroušová

1.      Bernášek Jan

2.      Havránek Michal 

3.      Hoření Tomáš

4.      Janáček Matouš

5.      Novák Jiří

6.      Ryčňák David

7.      Skružný Filip

8.      Suchánek Jan

9.      Sůva Lukáš

10.  Szentkeresztiová Katarína

11.  Tomášová Pavla

12.  Valášková Irena

13.  Zýková Lucie

 

IIIŠ-komb. PhDr. Petra Vavroušová

neobsazeno

 

 

1. ročník magisterské studium

Nezařazeni:

Šikolová – celý rok studium v zahraničí

Krch Miloslav - celý rok studium v zahraničí

 

Angličtina 15J2A1/ 15JBA2

 

Mg1-APL1      Mgr. Markéta Olehlová, Ph.D.

1.      Absolon Stanislav  51 %         PL

2.      Hergessel Jiří         27 %         PL

3.      Hrubešová Kateřina   48 %    PL

4.      Hulínská Šárka       53 %         PL

5.      Hušek Petr  37 %   PL

6.      Krčil David  47 %   PL

7.      Kunčíková Kateřina    46 %    PL

8.      Němec Marek       52 %         PL

9.      Novák Lukáš          48 %         PL

10.  Pechoušková Renata  52 %    PL

 

Mg1-APL2      Mgr. Markéta Olehlová, Ph.D.

1.      Bahenský Pavel     60 %         PL

2.      Blaha Richard        54 %         PL

3.      Brázda Slavomír    59 %         PL

4.      Hůlek David           59 %         PL

5.      Krejčík Filip            59 %         PL

6.      Majnušová Klára   59 %         PL

7.      Mrzenová Michaela   66 %    PL

8.      Švejda Roman       64 %         PL

9.      Tyll Adam              65 %         PL

10.  Umlauf Lukáš        62 %         PL

11.  Vokáč Roman        66 %         PL

12.  Vokůrka Lukáš       64 %         PL

13.  Zach Martin   69 % (97)

 

 

Mg1-APL3      Peter Morpuss

 

1.      Brezoľubský Jiří     72 %         PL

2.      Bureš Robert         80 %         PL

3.      Císlerová Iveta      77 %         PL

4.      Dzurilla Bohuslav  72 %         PL

5.      Filo Slavomír         69 %         PL

6.      Fousek Jan             74 %         PL

7.      Hrabík Hynek         69 %         PL

8.      Jarnot Daniel         69 %         PL

9.      Kubíčková Renata  82 %         PL

10.  Surý Jakub             71 %         PL

11.  Tlustý Martin         70 %         PL

12.  Vaňková Kristýna   77 %         PL

 

Mg1-APL4      Peter Morpuss

1.      Bodó Michal          89 %         PL

2.      Brecík Tomáš

3.      Černý Pavel           91 %         PL

4.      Doležal Miloš        86 %         PL

5.      Dorovskyy Oleksandr 89 %    PL

6.      Dudová Dita          83 %         PL – zahr. Erasmus

7.      Gandi Michal         88 %         PL

8.      Hajný Marek         88 %         PL

9.      Hlusička Michal     90 %         PL

10.  Holas Ondřej         91 %         PL

11.  Janovská Michaela     89 %    PL

12.  Lipták Tomáš         88 %         PL

13.  Mišejka Andrej      87 %         PL

14.  Pšovský Rostislav   86 %         PL

15.  Švancar Petr          85 %         PL

16.  Trešlová Hana       100 %       PL

17.  Vašíček Ondřej      88 %         PL

 

Mg1-A1                Mgr. Michal Slivka

1.      Barcal Václav

2.      Čech Radek

3.      Dražný Petr 0 %

4.      Hnát Vladimír            2 %

5.      Holada David  29 %

6.      Hospodka Pavel          0 %

7.      Kuchař Zdeněk           2 %

8.      Nahodil Tomáš           1 %

9.      Plotnikova Marianna 5 %

10.  Prouza Petr

11.  Rentka Jakub  1 %

 

Mg1-A2          Mgr. Dana Boušová

1.      Baroch Ondřej     5 %

2.      Gvuzd Jakub         6 %

3.      Henych Jiří           22 %

4.      Ličmanová Jana   40 %

5.      Liebl Jan   30 %

6.      Liška Jaroslav       31 %

7.      Rakušanová Barbora       30 %

8.      Suk Petr    30 %

9.      Syrová Nikola       26 %

10.  Šleisová Hana       4 %

11.  Vašatová Linda     18 %

12.  Volák Jan  21 %

 

Mg1-A3          Ing. Mgr. Jan Feit

 

1.      Doubek Jan

2.      Huczala Petr

3.      Lenártová Petra   36 %

4.      Nešpor Jakub

5.      Pavin Roman        28 %

6.      Turek Jan  33 %

7.      Vocloň Tomáš      31 %

8.      Volek Jan  35 %

9.      Vopava Lukáš       36 %

10.  Zajíc Miroslav      34 %

 

 

Mg1-A4          PhDr. Markéta Vojanová

1.      Beneš Tomáš       

2.      Boyarkin Ivan

3.      Brázda Miroslav

4.      Cejzlarová Zuzana

5.      Cihelková Martina          

6.      Čech Lukáš          

7.      Formanová Michaela

8.      Gargulák Jan        22 %

9.      Hájek Ondřej

10.  Jandová Tereza

11.  Koupilová Lenka

12.  Marjánko Robert

13.  Nedvědová Andrea

14.  Šumelda Alan      

15.  Říha Stanislav      

16.  Vančura David    

17.  Vávra Pavel          38 %

18.  Votava Tomáš

19.  Patrik Horažďovský

 

Mg1-A5          PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.

1.      Dlask Tomáš         43 %

2.      Emilien Billiout – Erasmus Francie

3.      Kubka Pavel          43 %

4.      Kuciaková Petra   42 %

5.      Matoušková Tereza         42 %

6.      Melicharová Kateřina      43 %

7.      Růžička Jiří           41 %

8.      Švábová Karolína

9.      Tittl Lukáš 39 %

10.  Zachariáš Martin 41 %

11.  Zoul David            41 %

12.  Zvěřina Karel       41 %

 

Mg1-A6          PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.

1.      Garreis Lukáš       50 %

2.      Hradecká Lucie    46 %

3.      Kočka Ondřej       44 %

4.      Král Jan                44 %

5.      Nádeník David      47 %

6.      Najzarová Hana   44 %

7.      Nič Radek 46 %

8.      Prouza Petr          44 %

9.      Štajner Filip          46 %

10.  Valenta Martin    44 %

11.  Vaniš Miroslav     52 %

12.  Voříšek Jan           47 %

 

Mg1-A7          PhDr. Markéta Vojanová

1.      Antoš Jan 

2.      Beneš Jiří

3.      Bittner Jiří

4.      Budka Josef

5.      Cingroš Jiří

6.      Dvořáček Radek

7.      Fritzl Martin

8.      Hanton Martin

9.      Hercik Karel

10.  Horažďovský Patrik         

11.  Hoskovec Petr

12.  Hummelová Eva

13.  Peter Prekop

14.  Sochorek Aleš      

15.  Stoklásek Petr     

16.  Wranová Markéta          

 

Řezáč Jindřich       

Mg1-A8          Mgr. Eva Rezlerová

1.      Andršová Monika 55 %

2.      Balog Lukáš          55 %

3.      Cikhardtová Kristýna       58 %

4.      Fenclová Nela na erasmu            57 %

5.      Gajdová Adéla na erasmu           56 %

6.      Havlíček Marek    56 %

7.      Hurt Tomáš 56 %

8.      Jadrníček Jan        56 %

9.      Jelínková Barbara            57 %

10.  Kotková Veronika 55 %

11.  Mucha Přemysl

12.  Neumann Marek  57 %

13.  Pacík Radim         58 %

14.  Paldus Tomáš       57 %

15.  Rechner Ondřej   58 %

16.  Rulc Vojtěch         58 %

17.  Šimík Jakub          56 %

18.  Vedral Lukáš        57 %

 

Mg1-A9          Mgr. Eva Rezlerová

1.      Bořil Tomáš

2.      Brzek Lukáš

3.      Fišer Martin         61 %

4.      Frejka Martin       63 %

5.      Hladík Jakub         60 %

6.      Kindlová Martina 63 %

7.      Kolářová Veronika           59 % 

8.      Míšek Jan 60 %

9.      Neuwirth Petr      62 %

10.  Osičková Monika 62 %

11.  Pavlů Martin        62 %

12.  Svoboda Václav    62 %

13.  Svobodová Soňa   65 %

14.  Vališ Petr              62 %

15.  Vlasák Marek 59 %

16.  Zezula Jan 60 %

 

Mg1-A10        Mgr. Markéta Olehlová, Ph.D.

 

1.      Arazim Václav      68 %

2.      Čizmaziová Karolína        66 %

3.      Dočekalová Zuzana          68 %

4.      Hájková Barbora

5.      Havelka Martin    68 %

6.      Hlubuček Adam    66 %

7.      Horálek Jan          67 %

8.      Jindrová Věra       70 %

9.      Krákora Jan          70 %

10.  Lekeš Jan              65 %

11.  Ludvík Tomáš       68 %

12.  Nejerálová Jana   68 %

13.  Rogalewiczová Julie

14.  Řezníček Martin   74 %

15.  Šefl David             69 %

16.  Stupková Alena    69 %

17.  Včala Jan

 

Mg1-A11          Mgr. Marek Tomeček, Ph.D.

1.      Čiháková Lucie     74 %

2.      Gallia Jan  72 %

3.      Hájková Barbora  77 %

4.      Halama František 71 %

5.      Kosová Barbora    74 %

6.      Kratochvíl Jakub   75 %

7.      Kudera Michael   74 %

8.      Málek Martin       77 %

9.      Martinkovič Tomáš

10.  Rufferová Tereza 76 %

11.  Simbaeva Valeriya           72 %

12.  Vejrážková Romana         74 %

 

Mg1-A12        Mgr. Marek Tomeček, Ph.D.

 

1.      Barnet Zdeněk     89 %

2.      Buzák Jan  88 %

3.      Hrabák Tomáš      83 %

4.      Hrdina Lukáš        84 % zahr. Erasm.

5.      Jizba Michal         96 %

6.      Kiss Matěj 93 %

7.      Koudelka Martin  98 %

8.      Kůs Karel  74 %

9.      Maštálka Marek  77 %  zahr. Erasm.

10.  Mazůrek Petr       93 %

11.  Měkuta Kryštof    84 %

12.  Mráz Josef            84 %

13.  Retamozová Petra 78 %

14.  Urbaniec Krzysztof           87 %

15.  Velek Petr 80 %

16.  Zima Ondřej         76 %

 

Mg1A-komb                         Mgr. Eva Rothová

1.      Bulej Petr      

2.      Černá Renata

3.      Červinka Tomáš

4.      David Jan

5.      Dluhoš Jaroslav

6.      Dubská Adéla

7.      Dvořák Milan

8.      Fedoseyeva Ekaterina

9.      Fiala Pavel

10.  Ge Filip

11.  Hanzlová Alena

12.  Imramovský Tomáš

13.  Kaiser David

14.  Kašpar Ondřej

15.  Kertis Tomáš

16.  Kočová Veronika

17.  Kopal Jiří

18.  Kopenec Jaroslav

19.  Kopyn Štefan

20.  Kosta Jiří

21.  Liptáková Marcela

22.  Ludvík Tomáš

23.  Málek Aleš

24.  Pechová Anna

25.  Podběhlá Martina

26.  Remeš Pavel

27.  Richter Tomáš

28.  Rutar Daniel

29.  Rýznar Stanislav

30.  Sandr Josef

31.  Šašek Karel

32.  Šebánek Michal

33.  Špringl Petr

34.  Štěpánková Kateřina

35.  Tesař Jan

36.  Zápeca Vladislav

 

Francouzština 15J2F1/ 15JBF2

Mg1-F1 Mgr. Irena Veselková

1.      Arazim Václav            18 %

2.      Cejzlarová Zuzana      1 %

3.      Cikhardtová Kristýna  45 %

4.      Doubek Jan                 dodatečně

5.      Dražný Petr

6.      Hlubuček Adam          35 %

7.      Hnát Vladimír 0 %

8.      Horažďovský Patrik    67 %

9.      Hrdina Lukáš  47 %

10.  Huczala Petr               dodatečně

11.  Kosová Barbora          55 %

12.  Kratochvíl Jakub         39 %

13.  Kudera Michael         26 %

14.  Melicharová Kateřina            35 %

15.  Neuwirth Petr 67 %

16.  Rogalewiczová Julie   1 %

17.  Řezníček Martin

18.  Simbaeva Valeriya     42 %

19.  Stupková Alena          4 %

20.  Velek Petr 95 %

21.  Zach Martin - Z

22.  Zvěřina Karel  1 %

 

Mg1F-komb. Mgr. Irena Veselková

1.      Dubská Adéla

2.      Kočová Veronika

3.      Kopyn Štefan

4.      Podběhlá Martina

 

Němčina 15J2N1// 15JBN2

Mg1-N1          PhDr. Jana Šmolíková, Ph.D.

1.      Bittner Jiří                        1 %

2.      Císlerová Iveta     1 %

3.      Dvořáček Radek   0 %

4.      Hercik Karel         0 %

5.      Ludvík Tomáš       1 %

6.      Nádeník David      2 %

7.      Nahodil Tollmáš   0 %

8.      Pavin Roman

9.      Plocek Lukáš         1 %

10.  Prouza Petr

11.  Rentka Jakub        0 %

12.  Šefl David             Z

13.  Šimík Jakub          1 %

14.  Šleisová Hana       1 %

15.  Vašatová Linda     3 %

 

Mg1-N2          Mgr. Dagmar Lukášová

1.      Andršová Monika 7 %

2.      Baroch Ondřej     10 %

3.      Cihelková Martina           27 %

4.      Gargulák Jan        23 %

5.      Gvuzd Jakub         5 %

6.      Henych Jiří           19 %

7.      Krákora Jan          23 %

8.      Ksandr Lukáš        9 %

9.      Nejerálová Jana   13 %  v zahr. Erasmus

10.  Neumann Marek  14 %

11.  Rakušanová Barbora

12.  Řezáč Jindřich      23 %

13.  Turek Jan  6 %

14.  Zezula Jan 27 %

15.  Zoul David            25 %

 

Mg1-N3          Mgr. Barbora Těhníková

1.      Antoš Jan

2.  Wranová Markéta

3.      Fišer Martin

4.      Gamaley Irina     

5.      Horálek Jan         

6.      Jadrníček Jan       

7.      Koupilová Lenka

8.      Osičková Monika

9.      Retamozová Petra

10.  Rulc Vojtěch       

11.  Švábová Karolína

12.  Tittl Lukáš           

13.  Vávra Pavel         

14.  Vopava Lukáš     

 

Mg1-N4          Mgr. Barbora Těhníková

1.      Cingroš Jiří          

2.      Jelínková Barbara

3.      Valenta Martin    

4.      Frejka Martin      

5.      Rechner Ondřej   

6.      Čizmaziová Karolína      

7.      Paldus Tomáš      

8.      Svoboda Václav  

9.      Halama František

10.  Ličmanová Jana

11.  Vališ Petr

12.  Volák Jan

13. Švasta Jakub

14. Buzák Jan

 

Mg1-N5          Mgr. Barbora Těhníková

1.      Barnet Zdeněk    

2.      Beneš Jiří             

3.      Budka Josef        

4.      JIndrová Věra

5.      Gallia Jan            

6.      Hoskovec Petr     

7.      Hummelová Eva 

            8.      Pacík Radim        

9.      Urbaniec Krzysztof        

           10.     Včala Jan

 

 

 

Mg1-N6             Mgr. Dagmar Lukášová

1.      Gajdová Adéla

2.      Havelka Martin          68 %

3.      Hrabák Tomáš           72 %

4.      Koudelka Martin        92 %

5.      Kuciaková Petra        50 %

6.      Nič Radek

7.      Růžička Jiří     71 %

8.      Vaniš Miroslav           72 %

9.      Zajíc Miroslav

 

Mg1N-komb. Mgr. Alexej Kusák

1.      Bulej Petr

2.      Červinka Tomáš

3.      David Jan

4.      Dluhoš Jaroslav

5.      Dvořák Milan

6.      Hanzlová Alena

7.      Imramovský Tomáš

8.      Kopal Jiří

9.      Málek Aleš

10.  Pechová Anna

11.  Rutar Daniel

12.  Sandr Josef

13.  Šašek Karel

14.  Špringl Petr

15.  Štěpánková Kateřina

16.  Tesař Jan

17.  Valenta Zdeněk

18.  Vejchar David

 

 

Ruština 15J2R1/ 15JBR2

 

Mg1-R1          PhDr. Světlana Michlová

1.      Balog Lukáš    0 %

2.      Beneš Tomáš  1 %

3.      Fiala Jan

4.      Hladík Jakub   0 %

5.      Holada David  0 %

6.      Hospodka Pavel          1 %

7.      Jandová Tereza          pokr.

8.      Kalina Tomáš  0 %

9.      Kočka Ondřej  0 %

10.  Liebl Jan   0 %

11.  Liška Jaroslav             pokr.

12.  Mišejka Andrej           0 %

13.  Míšek Jan 0 %

14.  Najzarová Hana         2 %

15.  Říha Stanislav 73 %

16.  Skalický Michal          0 %

17.  Šuch Marián

18.  Šumelda Alan 1 %

19.  Votava Tomáš            72 %

20.  Vocloň Tomáš 0 %

 

Mg1-R2          PhDr. Světlana Michlová

1.      Boyarkin Ivan 96 %

2.      Dlask Tomáš               pokr

3.      Formanová Michaela 65 %

4.      Mucha Přemysl          pokr

5.      Pavlů Martin  67 %

6.      Rufferová Tereza       87 %

7.      Syrová Nikola 38 %

8.      Voříšek Jan     71 %

9.      Zachariáš Martin       65 %

 

Mg1R-komb. PhDr. Světlana Michlová

1.      Černá Renata

2.      Fedoseyeva Ekaterina

3.      Fiala Pavel

4.      Kaiser David

5.      Kašpar Ondřej

6.      Kertis Tomáš

7.      Kopenec Jaroslav

8.      Kosta Jiří

9.      Liptáková Marcela

10.  Ludvík Tomáš

11.  Remeš Pavel

12.  Richter Tomáš

13.  Rýznar Stanislav

14.  Šebánek Michal

15.  Zápeca Vladislav

 

Španělština 15J2S1/ 15JBS2

Mg1-S1          PhDr. Petra Vavroušová

1.      Barcal Václav

2.      Brázda Miroslav

3.      Brzek Lukáš

4.      Fritzl Martin

5.      Hájek Ondřej

6.      Hanton Martin

7.      Hurt Tomáš

8.      Jizba Michal

9.      Král Jan

10.  Kubka Pavel – se skupinou IIS1

11.  Kůs Karel

12.  Nedvědová Andrea

13.  Sochorek Aleš

14.  Stoklásek Petr

15.  Štajner Filip

16.  Volek Jan

 

 

Mg1-S2          PhDr. Petra Vavroušová

 

1.      Čiháková Lucie

2.      Dočekalová Zuzana

3.      Garreis Lukáš

4.      Hájková Barbora

5.      Hradecká Lucie

6.      Kotková Veronika

7.      Kuchař Zdeněk

8.      Lenártová Petra

9.      Málek Martin

10.  Marjánko Robert

11.  Martinkovič Tomáš

12.  Matoušková Tereza

13.  Suk Petr

14.  Svobodová Soňa

15.  Vančura David

16.  Vejrážková Romana

 

Mg1S-komb   PhDr. Petra Vavroušová

Ge Filip

 

2. ročník magisterské studium

Angličtina 15JBA3/ 15JBA4

 

Mg2-APL1+2 Mgr. Lenka Monková, MSc.

 

1.      Droppa Tomáš

2.      Fiala Lukáš

3.      Javorský Pavel

4.      Jeřábek Petr

5.      Krastenics Petr

6.      Kučera Antonín

7.      Kubeš Zdeněk

8.      Louda   Luboš

9.      Sekal Ondřej

10.  Velinská Blanka              

 

Mg2-APL3        Mgr. Lenka Monková, MSc.

 

1.      Houfek Zdeněk

2.      Hruška Ondřej

3.      Kubálek Matěj

4.      Leták František

5.      Malina  Miroslav               

6.      Miklenda Jakub

7.      Pinková Petra

8.      Podhadský Jan

9.      Pospíšilová Andrea           

10.  Šátek Jiří

 

Mg2-APL4      Mgr. Markéta Olehlová Ph.D.

 

1.      Eiselt David

2.      Franěk Jan

3.      Hajda Ondřej

4.      Chlumský Tomáš

5.      Janata Jan

6.      Kutmon Pavel

7.      Svoboda Michal

8.      Svoboda Petr

9.      Špírková Lucie

10.  Visokai Viliam

 

 

Mg2-APL5      Mgr. Lenka Monková, MSc.

 

1.      Antalová Adéla    

2.      Cikrt Michal

3.      Jonáš Petr

4.      Ninger Jakub

5.      Ryneš Jaroslav

6.      Řasa Lukáš

7.      Svatý Zdeněk

8.   Červený Filip

 

 

 

Mg2-A1              PhDr. Markéta Vojanová

                                                              

 1. Čišecký Jakub
 2. Dědouch Marek
 3. Mordovanec Jakub
 4. Růžička Jan
 5. Sechter Ladislav
 6. Zubák Jaromír
 7. Jiří Kazimour
 8. Miroslav Vítů
 9. Lubomír Pitter

 

Mg2-A2              PhDr. Markéta Vojanová

                                          

1.      Bobková Věra

2.      Brabec Adam

3.      Coufal Lukáš

4.      Aleš Glaubauf

5.      Kalina Tomáš

6.      Kališ Ondřej

7.      Kapička Jiří

8.      Kleňha Kamil

9.      Lustigová Klára

10.  Komondiová Simona

11.  Kopecký Petr

12.  Král Petr

13.  Leierová Aneta

14.  Pezl Tomáš

15.  Strymplová Veronika

 

Mg2-A3              PhDr. Markéta Vojanová

                                              

1.      Baheňský Michal

2.      Čuchal Petr

3.      Juříková Dagmar

4.      Kliský Michal

5.      Kouřil Adam

6.      Kubica Ondřej

7.      Pecka Jan

8.      Pezl Tomáš 

9.      Prokůpek Adolf

10.  Prokeš Zdeněk

11.  Říha Vladimír

 

 

Mg2-A4                         Mgr. Markéta Olehlová, Ph.D.                                    

1.      Brožík Vít

2.      Hlava Vojtěch

3.      Horák Jakub

4.      Kinčlová Iveta

5.      Klegr Ondřej

6.      Knižka Martin

7.      Kolesarová Nela

8.      Merta Petr

9.      Nesnídalová Barbora

10.  Nouzovský Luboš

11.  Palla Miroslav

12.  Popl Jan

13.  Veselý Vojtěch

 

Mg2-A5              Ing. Mgr. Jan Feit

1.      Brabcová Veronika

2.      Dvořáková Barbora        

3.      Gawlowski Michal 

4.      Macko Rastislav

5.      Novák Lukáš

6.      Novotný Miroslav

7.      Patáková Hana

8.      Stejskal Ondřej   

9.      Vašica Tomáš

10.  Žižka Jan

 

 

Mg2-A6                         Mgr. Eva Rezlerová

1.      Červenka Martin             

2.      Hajtol Tomáš       

3.      Havlík Tomáš        

4.      Kerpl Michal       

5.      Mikolášik Vít

6.      Skronka Gabriel  

7.      Sobota Matěj       

8.      Soukup Pavel      

9.      Stambolidis Monika

10.  Svoboda Tomáš  

11.  Šíma Ivo  

12.  Veverka Martin

13.  Vodičková Lada 

14.  Vojtěchovský Ondřej

15.  Volf Tadeáš

16.  Voseček Jiří         

17.  Zatyková Jarmila

 

 

Mg2-A7                         Mgr. Eva Rezlerová    

1.      Bahenský Michal

2.      Bitter Aleš           

3.      Bořil Tomáš

4.      Brázda Adam      

5.      Červenka Vlastimil         

6.      Ehlich Vojtěch    

7.      Klán Šimon

8.      Kociánová Lucie 

9.      Lapáčková Marta

10.  Miština Vít

11.  Novák Jan           

12.  Nováková Jindra 

13.  Stach Martin

14.  Šilhánek Luděk

15.  Tvrdý Konrád

16.  Vejrych Adam

17.  Veverka Martin   

18.  Zalabák Jan

                          

Mg2-A8                         Mgr. Vojtěch Mašek, PhD.

1.      Šuch Marián        

2.      Šulek Marcel       

 

 

Mg2A-komb                         Mgr. Eva Rothová

 

1.      Brejška Rudolf

2.      Černý Josef

3.      Dostál Luboš

4.      Dvořák Michal

5.      Dvořák Pavel

6.      Fingermannová Jana

7.      Hladík Jiří

8.      Hykš Martin

9.      Klierová Martina

10.  Lemerman Ondřej

11.  Malsagov Maxim

12.  Maxa Aleš

13.  Procházková Andrea

14.  Rákoš Jan

15.  Rodová Alena

16.  Rosová Lenka

17.  Stanovič Jaroslav

18.  Střítezský Petr

19.  Suchan David

20.  Svačina Adam

21.  Trhlinová Ivana

22.  Valenta Zdeněk

23.  Valo Lucie

24.  Vejchar David

25.  Vlasatá Eva

 

Mg 2. ročník – druhý jazyk

 

Francouzština 15JBF3/ 15JBF4

Mg2-F1                                  Mgr. Irena Veselková

 

1.      Hlava Vojtěch       5 %

2.      Klán Šimon 5 %

3.      Kliský Michal        38 %

4.      Merta Petr  Z

5.      Novotný Miroslav 75 %

6.      Patakyová Martina 22 %

7.      Soukup Pavel        51 %

8.      Šulek Marcel        45 %

9.      Svoboda Tomáš    61 %  v zahr. (Erasmus)

10.  Tvrdý Konrád

11.  Veverka Martin    73 %

12.  Voseček Jiří          26 %

13.  Zalabák Jan          43 %

14.  Zatyková Jarmila 50 %

 

Mg2-F-komb             Mgr. Irena Veselková

1.      Fingermannová Jana

2.      Lemernan Ondřej

3.      Stanovič Jaroslav

 

Němčina 15JBN3/ 15JBN4

Mg2-N1                         PhDr. Jana Šmolíková, Ph.D.                              

1.      Brabec Adam 0 %

2.      Horák Jakub   2 %

3.      Kapička Jiří

4.      Kinčlová Iveta 0 %

5.      Kociánová Lucie         13 %

6.      Komondiová Simona

7.      Mordovanec Jakub    0 %

 

Mg2-N2                         PhDr. Petra Vavroušová                         

1.      Bahenský Michal

2.      Červenka Martin

3.      Coufal Lukáš

4.      Čuchal Petr   

5.      Dědouch Marek

6.      Gawlowski Michal

7.      Glaubauf Aleš

8.      Kleňha Kamil 

9.      Kubica Ondřej           

10.  Palla Miroslav

11.  Pecka Jan

12.  Pezl Tomáš    

13.  Pitter Lubomír          

14.  Prokůpek Adolf

15.  Ryneš Jaroslav          

16.  Stach Martin 

17.  Vítů Miroslav

 

Mg2-N3              Mgr. Eva Rezlerová

                                                              

1.      Brabcová Veronika

2.      Brázda Adam 52 %

3.      Červenka Vlastimil          46 %

4.      Havlík Tomáš       48 %

5.      Kališ Ondřej         47 %

6.      Kazimour Jiří 44 %

7.      Knižka Martin       43 %

8.      Kolesarová Nela   54 %

9.      Kopecký Petr

10.  Král Petr   53 %

11.  Mikolášik Vít        53 % - 2. sk.

12.  Nesnídalová Barbora       53 %

13.  Veselý Vojtěch     45 %

 

 

Mg2-N4              Mgr. Eva Rezlerová

                                              

1.      Bitter Aleš            84 %

2.      Bořil Tomáš

3.      Brožík Vít  65 %

4.      Dvořáková Barbora         85 %

5.      Ehlich Vojtěch 64 %

6.      Juříková Dagmar  82 %

7.      Miština Vít 63 %

8.      Nouzovský Luboš  66 %

9.      Novák Jan 62 % 

10.  Nováková Jindra

11.  Sobota Matěj       67 %

12.  Stambolidis Monika

13.  Volf Tadeáš          62 %

 

Mag2-N-komb          Mgr. Dagmar Lukášová                 

 

1.       Dvořák  Michal

2.       Hanzlová Alena

3.       Rodová Alena

4.       Svačina Adam

5.       Šolc Martin

6.       Vejchar David

 

 

Ruština 15JBR3/ 15JBR4

prezenční neobsazeno (individuální program)

 

 

Mg2-R-komb PhDr. Světlana Michlová               

1.      Brejška Rudolf

2.      Černý Josef

3.      Dostál Luboš

4.      Dvořák Pavel

5.      Hladík Jiří

6.      Hykš Martin

7.      Klierová Martina

8.      Laciga Radek

9.      Lemerman Ondřej

10.  Malsagov Maxim

11.  Maxa Aleš

12.  Medek Karel

13.  Procházková Andrea

14.  Rákoš Jan

15.  Rosová Lenka

16.  Střítezský Petr

17.  Suchan David

18.  Trhlinová Ivana

19.  Valenta Zdeněk

20.  Valo Lucie

21.  Vlasatá Eva

 

 

Španělština 15JBS3/ 15JBS4

Mg2-Š1                   Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D.

1.      Bobková Věra

2.      Hajtol Tomáš

3.      Leierová Aneta

4.      Lustigová Klára

5.      Nekutová Veronika 

6.      Patáková Hana

7.      Prekop Peter

8.      Růžička Jan

9.      Říha Vladimír

10.  Sechter Ladislav

11.  Stejskal Ondřej

12.  Strymplová Veronika

13.  Zubák Jaromír

14.  Číšecký Jakub

 

Mg2-Š2                          Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D.

1.      Lapáčková Marta

2.      Skronka Gabriel

3.      Šíma Ivo

4.      Vašica Tomáš

5.      Vodičková Lada

6.      Vojtěchovský Ondřej

 

Mg2S-komb. PhDr. Petra Vavroušová

1.       Bešinský Milan

2.       Malios Patrik

3.       Nekutová Veronika

4.       Valo Lucie

 

 

Doktorandi

 

Angličtina         

 

kód 15JAA    Mgr. Věra Bala

 

Obor : Dopravní systémy a technika

 

  1. Ing. Brumovský Martin             622     K                     Ing. Schmidt

  2. Ing. Kalivoda Jindřich                         616     P                     doc. Bouchner

  3. Ing. Kubín Milan                                   622     K                     Ing. Schmidt

           

 

 Obor : Inženýrská informatika

 

  4. Ing. Barnet Jiří                                      620     P                     doc. Hrubeš

  5. Ing. Flegl Tomáš                                   620     P                     doc. Hrubeš

  6. Ing. Mgr. Hanzalová Monika              620     P                     prof. Votruba

  7. Ing. Hlaváč Vladimír                            614     K                     doc. Brandejský

  8. Ing. Kuklová Jana                                611     P                     doc. O.Přibyl

  9. Mgr. Provinský Pavel                           611                             doc. Nagy

10. Ing. Vopařil Lukáš                                614     P                     Ing. Kalika

11. Ing. Zelenka Jan                                  614     K                     doc. Brandejský

 

 

Obor : Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

 

12. Ing. Kouba Marek                                617     P                     Ing. Říha

 

 

Obor : Dopravní logistika

 

13. Ing. Žaludová Lenka                           617     K                     Ing. Mocková

 

 

Obor: Provoz a řízení letecké dopravy

 

14. Hajzler Ota                                            621     P                     doc. Bugaj

15. Matyáš Roman                                     621     P                     doc. Hanus

16. Ing. Sankot Tomáš                               621     P                     doc. Hanus  

 

Nástup ke studiu 1.10.2013

 

Obor : Dopravní systémy a technika

 

  1. Holer Jiří                                                  612      P                     Ing. Kočárková

  2. Khudyakova Inga                                    616      P                     doc. Opava    

  3. Novotný Vojtěch                                      612      P                     Ing. Kočárková

  4. Ing. Pejšová Magda                                612      P                     doc. Neubergová

  5. Rozhdestvenskiy Dmitry                         616      P                     doc. Bouchner

  6. Řeháková Anna                                      616      P                     doc. Bouchner

  7. Sekyrová Klára                                       612      P                     Ing. Kočárková

  8. Šatra Petr                                                612      P                     doc. Čarský

  9. Šilar Jan                                                  612      P                     doc. Čarský

10. Trojan Karel                                             612      P                     doc. Neubergová

 

Obor : Inženýrská informatika

 

11. Dr. Ing. Ettler Pavel                                 611      K                     doc. Nagy

12. Horák Matyáš                                          623      P                     doc. Jirovský 

13. Kopřiva Jan                                             620      P                     doc. Jirovský

14. Lingrová Jana                                          611      P                     doc. Nagy

15. Mlynářová Tereza                                               611      K                     doc. Nagy      

 

 

Obor : Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

 

16. Ing. Dvořáčková Alexandra                    617      K                     prof. Pastor

 

 

Obor: Dopravní logistika

 

17. Brodský Jakub                                        617      K                     Ing. Mocková

18. Véghová Michaela                                  617      P                     prof. Strakoš

 

Obor: Provoz a řízení letecké dopravy

 

19. Dociová Denisa                                       621      P                     prof. Novák

20. Hutla Petr                                                621      P                     Ing. Němec

21. Kašingová Pavla                                     621      P                     doc. Bugaj

22. Nesvadba Matěj                                      621      P                     doc. Bugaj

23. Ing. Ondraschek Lukáš                           621      P                     doc. Bugaj

24. Ing. Reimer David                                   621      K                     Ing. Němec

 

 

Němčina (15JAN)          Mgr. Alexej Kusák

Doktorandi  2013/14

Ukončený předmět:

 1. Ing. Pavel Ettler                   09. 12. 2013 (zapsáno v KOSu)
 2. Ing. Jiří Hanzl                      03. 02. 2014 (zapsáno v KOSu)
 3. Ing. Marie Zlámalová          10. 02. 2014 (zapsáno v KOSu)
 4. Ing. Martina Vítů                 10. 02. 2014 (zapsáno v KOSu)
 5. Ing. Ladislav Bartuška        13. 02. 2014 (zapsáno v KOSu)
 6. Ing. Jindřich Borka 13. 02. 2014 (zapsáno v KOSu)
 7. Ing. Tereza Mlynářová        27. 02. 2014 (zapsáno v KOSu)

 

Aktuální studenti doktor. studia:

1.      Ing. Martin Bosák

2.      Ing. Rudolf Hampl

3.      Ing. Inga Khudyaková

4.      Ing. Ondřej Kmoníček

5.      Ing. Ondřej Marek

6.      Ing. Michal Novák

7.      Mgr. Pavel Provinský

8.      Ing. Alena Rybičková

9.      Ing. Dušan Saiko

10.  Ing. Markéta Svárovská

11.  Ing. Ondřej Svárovský

12.  Ing. Petr Špringl

13.  Ing. Karel Trojan

14.  Ing. Lenka Žaludová

 

 

 

Ruština  PhDr. Světlana Michlová

 

 

 

Francouzština Mgr. Irena Veselková

 

 

Španělština PhDr. Petra Vavroušová

Ing. Jana Kuklová