Dvousemestrální přípravný kurz pro

 CAE

Kurz probíhá 2 x týdně vždy po 90 min, 14 týdnů = 56 h za 1 semestr, tzn. 112 h za celý kurz

Vyučující: český lektor a rodilý mluvčí.

Kdy: brzká odpoledne, pondělí a čtvrtek, (bude upřesněno, mírná úprava času je po vzájemné dohodě možná)

Zahájení: začátek října 2022

Kde: Fakulta dopravní, ČVUT, Ústav jazyků a společenských věd,

Horská 3, 128 03, Praha 2

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jan Feit

Email: feit@fd.cvut.cz, tel.: 224359148

Počet studentů v kurzu: 8 – 10

Cena: 12.600, - Kč za oba semestry (včetně DPH), což činí 112.5,- Kč za 1h

Vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete ji pořadateli.

Poté, co od nás obdržíte potvrzení, zaplaťte kurzovné

č.ú.: 19 – 3322370227 / 0100, v. s.:  2210

 

Krátká charakteristika kurzu aneb co můžete čekat:

 

Kurz je koncipován jako dvousemestrální (semestr = 14 výukových týdnů) s výukou dvakrát 90 minut týdně, kdy jedna část je vyučována rodilým mluvčím a je zaměřena více na mluvený jazyk a rozšiřování slovní zásoby a druhá českým lektorem, kdy je důraz kladen mj. na strategie potřebné k úspěšnému zvládnutí certifikátu a na čtenářské a gramatické kompetence účastníků. Cílem kurzu je připravit zájemce se vstupní úrovní B2/C1 na certifikát CAE (C1 Advanced Certificate in English).

CAE (C1 Advanced Certificate in English) se skládá ze 4 částí, tzv. PapersPaper 1 Reading and Use of EnglishPaper 2 WritingPaper 3 ListeningPaper 4 Speaking. Náplň kurzu se věnuje rovnoměrně procvičování všech relevantních dovedností, přičemž jak gramatické dovednosti, tak slovní zásoba budou testovány pomocí aktivit kopírujících typy cvičení v rámci certifikátu. Během kurzu účastníci absolvují progress testy a na závěr také Practice Exam.

Příprava na Paper 1: Reading and Use of English se zaměří na různé typy textů a rozvíjení těchto specifických dovedností při čtení: reading for the gist and overall understanding, understanding text structure and reading for specific information. Oproti dřívějším letům je součástí Paper 1 i „Use of English“, tedy ověření gramatických kompetencí na specificky koncipovaných cvičeních typu multiple choice, word formation, fill in one word etc. Účastníci kurzu se naučí strategie potřebné k zvládnutí těchto úkolů a spolu s lektorem se zaměří na nejčastější gramatické okruhy testované v této části zkoušky. Kromě všeobecného opakování gramatických jevů společně s lektorem proberou i nejrůznější výjimky a chytáky, případně jevy, jež bývají nejproblematičtější: phrasal verbs, idioms, conditional clauses, tzv. false friends aj. Součástí tohoto okruhu bude také procvičování slovní zásoby podle tematických okruhů: food and dining, technology, transport and travelling, crime and punishment, work and employment etc.     

Příprava na Paper 2 se týká rozvíjení tzv. efektivního psaní, které zahrnuje následující dovednosti: identifying the task, planning and organising the text, using grammar structures correctly and choosing/using an appropriate style and register for the target audience, following formal requirements for particular texts etc.

Příprava na Paper 3 rozvíjí následující poslechové dovednosti: understanding the gist, main points, details, function, roles, mood, attitudes, opinions, disambiguating and deducing meaning, formal and informal language.

Příprava na Paper 4 spočívá v soustavném upevňování kompetencí v ústním projevu: giving personal information, talking consistently and uninterruptedly for a limited amount of time, comparing, contrasting and commenting, negotiating, problem solving and discussing. Podobně jako u Paper 1 bude procvičována slovní zásoba v rámci tematických okruhů. 

 

Učebnice a materiály:  

 

Destination C1 and C2: Grammar and Vocabulary with Anwer Key

Testy a materiály z internetu

Knihy potřebné pro kurz budou ještě upřesněny