Výuka jazyků pro doktorandy
 

Anglický jazyk zakončený zkouškou

        garant oboru: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.

Výuka pro doktorandy denního studia podle rozvrhu,
konzultace podle domluvy a dispozic Kláry Lancové
 

Další cizí jazyk zakončený zápočtem:      

 Německý jazyk - Mgr. Alexej Kusák

 Francouzský jazyk Mgr. Irena Veselková

 Ruský jazyk – Mgr. Marie Michlová

 

Konzultace po dohodě s příslušnými vyučujícími (zde též další informace)