Dvousemestrální přípravný kurz pro

 FCE

Kurz probíhá 2 x týdně vždy po 90 min, 14 týdnů = 56 h za 1 semestr, tzn. 112 h za celý kurz

Vyučující: český lektor a rodilý mluvčí.

Kdy: brzká odpoledne, pondělí a středa, 15 – 16:30 (mírná úprava času je po vzájemné dohodě možná)

Zahájení: začátek října 2018

Kde: Fakulta dopravní, ČVUT, Ústav jazyků a společenských věd, Horská 3,          128 03, Praha 2

Kontaktní osoba:  Mgr. Ing. Jan Feit

Email: feit@fd.cvut.cz, tel.: 224359148

Počet studentů v kurzu: 8 – 10

Cena: 11 200, - Kč za oba semestry (včetně DPH)

Vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete ji pořadateli.

Poté, co od nás obdržíte potvrzení, zaplaťte kurzovné

č.ú.: 19 – 3322370227 / 0100, v. s.:  120051

 

Krátká charakteristika kurzu aneb co můžete čekat:

 

Kurz je koncipován jako dvousemestrální (semestr = 14 výukových týdnů) s výukou dvakrát 90min týdně a poskytuje studentům komplexní průpravu tak, aby získali při zkoušce hodnocení "A" při vstupní úrovni jazykových kompetencí B1-2 (upper-intermediate).

FCE (First Certificate in English) se skládá z pěti částí, tzv. Papers - Paper 1 Reading, Paper 2 Writing, Paper 3 Use of English, Paper 4 Listening, Paper 5 Speaking. Náplň kurzu se věnuje rovnoměrně procvičování všech relevantních dovedností ve 12 tematických celcích (např. Education, Challenges, Lifestyles, Technology), zahrnuje rovněž 3 progress testy a na závěr Practice Exam.

Příprava na Paper 1 se týká podrobné práce s různými typy textů a rozvíjení těchto specifických dovedností při čtení: reading for the main points in a text, reading for detail and global understanding, understanding text structure and reading for specific information.

Příprava na Paper 2 se týká rozvíjení tzv. efektivního psaní, které zahrnuje následující dovednosti: identifying the task, planning and organising the text, using grammatical structures correctly and choosing/using an appropriate style and register for the target audience.

Příprava na Paper 3 všestranně rozvíjí znalost a užívání široké škály gramatických struktur a odpovídající znalost slovní zásoby z hlediska lexikální sémantiky a principů slovotvorby.

Příprava na Paper 4 rozvíjí následující poslechové dovednosti: understanding gist, main points, details, function, roles, mood, attitudes, opinions, disambiguating and deducing meaning.

Příprava na Paper 5 spočívá v soustavném upevňování kompetencí v ústním projevu: giving personal information, talking consistently and uninterruptedly for a limited amount of time, comparing, contrasting and commenting, negotiating, problem solving and discussing.