Ústav jazyků a společenských věd FD ČVUT a Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU

 

 

Semestr s anglicky mluveným filmem

V současné době není otevřen