Pokyny pro 1. ročník bakalářského studia (budoucí 2. ročník 2019-2020)

Pokyny pro 2. ročník bakalářského studia (budoucí 3. ročník 2019-2020)

Pokyny pro 3. ročník bakalářského studia (budoucí 1. ročník magisterského studia 2019-2020) a pro studenty z jiných škol přijaté ke studiu do 1. roč. magister. studia na FD)

 

Upozornění pro studenty 1. ročníku bakalářského prezenčního studia v Praze

(kteří v roce 2019-20 pokračují ve 2. ročníku bakalářského studia)

(Informace se netýká děčínského pracoviště)

 

Pro zařazení do jazykové výuky ve druhém ročníku je nutné udělat rozřazovací test z angličtiny do 16. června 2019.

Nestačí zápis na studijním oddělení (tato informace se k nám nedostane), k zařazení musíme znát pokročilost studenta.

 

Test vyplňte pečlivě, obvykle na to stačí cca 40 minut.

 

Test píšou i studenti oborů TUL a PIL

Pokyny k vyplnění testu

 

Testy jsou na adrese: k615.fd.cvut.cz  (Pozor: není tam www)

 

Přihlašovací jméno: yprijmenijmeno (bez diakritiky)

Heslo:  1234 (Heslo lze po přihlášení změnit v nabídce „Nastavení“).

 

 

 

 

 

Po přihlášení se objeví toto zobrazení:

 

 

 

 

Nyní klikněte na modrou ikonku vlevo nahoře (TESTY):

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále na „Seznam zkušebních testů“:

Teď zvolte jazyk a klikněte na „udělej“:

 

 

 

 

 

 

Čas na vyplnění je 70 minut (obvykle stačí cca 40 minut)

 

 

 

 

 

 

Na závěr vpravo dole ikonka „Odeslat“:

 

 

 

 

Objeví se tato informace:

 

 

 

 

 

Test nelze přerušovat. Při stahování výsledků volíme variantu, kdy se od každého studenta objeví pouze jeho první vyplnění testu. Pokud by se test předčasně ukončil chybou programu nebo uživatele, můžete ho napsat znovu, ale musíte upozornit mailem, že máme brát v úvahu tento druhý (třetí apod.) test.

Pokud by se objevily jakékoliv problémy, obraťte se o pomoc na mail: rezleeva@fd.cvut.cz.

Výsledky rozřazení do skupin budou zveřejněny v průběhu července na adrese:

http://jazyky.fd.cvut.cz/vyukove_skupiny.htm

 

 

 

Upozornění pro studenty 2. ročníku bakalářského prezenčního studia v Praze

(kteří v roce 2019-20 pokračují ve 3. ročníku bakalářského denního studia)

(Informace se netýká děčínského pracoviště)

 

Pro zařazení do jazykové výuky ve 3. ročníku je nutné zvolit již nyní, tj. do 16. června 2019 jazyk, který chcete absolvovat ve 3. ročníku

Nestačí zápis na studijním oddělení (tato informace se k nám nedostane), k zařazení musíme znát pokročilost studenta.

 

Volit lze z následující nabídky:                                             francouzština

                                                                                              němčina

                                                                                              ruština

                                                                                              španělština

                                              

Volbu jazyka provedete tím, že napíšete rozřazovací test, který bude podkladem pro rozdělení do skupin.

Studenti oboru PIL a TUL (Profesionální pilot, Technologie údržby letadel) test nepíšou, mají ve 3. ročníku leteckou angličtinu vyučovanou ústavem K621.

 

Pokyny k vyplnění testu

 (Začátečníci se do testového programu přihlásí, ale nemusí ho celý vyplňovat. Jejich „pokus“ o napsání testu je současně registrací na daný jazyk, zařazeni budou podle počtu bodů, tj. při nulovém nebo velmi nízkém počtu jsou automaticky mezi začátečníky.

Pro jazyk španělský test není, zájemci se přihlásí mailem na adresu: rezleeva@fd.cvut.cz  uvedením stupně pokročilosti. Vyčkejte na potvrzení z ústavu, zda kurz španělštiny bude otevřen, a poté si španělštinu můžete zapsat na studijním oddělení.

 

Testy jsou na adrese: k615.fd.cvut.cz  (Pozor: není tam www)

 

Přihlašovací jméno: yprijmenijmeno (bez diakritiky)

Heslo:  1234 (Heslo lze po přihlášení změnit v nabídce „Nastavení“).

 

 

 

 

 

Po přihlášení se objeví toto zobrazení:

 

 

 

 

 

Nyní klikněte na modrou ikonku vlevo nahoře (TESTY):

 

 

 

 

Dále na „Seznam zkušebních testů“:

Teď zvolte jazyk a klikněte na „udělej“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas na vyplnění je 70 minut.

Na závěr vpravo dole ikonka „Odeslat“:

 

 

Objeví se tato informace:

 

 

 

 

 

Test nelze přerušovat. Při stahování výsledků volíme variantu, kdy se od každého studenta objeví pouze jeho první vyplnění testu. Pokud by se test předčasně ukončil chybou programu nebo uživatele, můžete ho napsat znovu, ale musíte upozornit mailem, že máme brát v úvahu tento druhý (třetí apod.) test.

Pokud by se objevily jakékoliv problémy, obraťte se o pomoc na mail: rezleeva@fd.cvut.cz

 

Výsledky rozřazení do skupin budou zveřejněny v průběhu července na adrese:

http://jazyky.fd.cvut.cz/vyukove_skupiny.htm

 

 

 

Jazyková výuka – rozřazovací testy

Informace pro studenty 3. ročníku prezenčního studia v Praze, v Děčíně a jiných vysokých škol, kteří hodlají v zimním semestru 2019-20 pokračovat ve studiu na FD (1. ročník magisterské navazující prezenční).

Během magisterského studia musí studenti absolvovat výuku:

anglického jazyka (4 semestry, všichni)

druhého jazyka (4 semestry, studenti všech oborů kromě oboru PL)

V oboru TR mají studenti povinnou angličtinu a španělštinu.

V oboru IS není výuka jazyků povinná (lze ji volit jako bezkreditní)

 

K zjištění úrovně a pro rozřazení do skupin podle pokročilosti musí všichni studenti napsat rozřazovací test z angličtiny + test z druhého jazyka (kromě studentů oboru PL).

Nestačí zápis na studijním oddělení (tato informace se k nám nedostane), k zařazení musíme znát pokročilost studenta.

 

Testy je třeba napsat do 4. července 2019 Potom bude provedeno vyhodnocení testů a předběžné rozřazení studentů. Na základě testů budou plánovány výukové kapacity (počty skupin). Studenti, kteří se přihlásí po tomto datu, budou zařazeni do skupin angličtiny a druhého jazyka podle kapacitních potřeb ústavu jazyků (na doplnění méně obsazených skupin).

 

Pokyny k vyplnění testu

Druhý jazyk lze volit lze z následující nabídky:             

francouzština        němčina      ruština       španělština           italština

 

(Začátečníci se do testového programu přihlásí, ale nemusí ho celý vyplňovat. Jejich „pokus“ o napsání testu je současně registrací na daný jazyk, zařazeni budou podle počtu bodů, tj. při nulovém nebo velmi nízkém počtu jsou automaticky mezi začátečníky.

Pro jazyk španělský a italský test není, zájemci se přihlásí mailem na adresu: rezleeva@fd.cvut.cz s uvedením stupně pokročilosti.

 

Testy jsou na adrese: k615.fd.cvut.cz  (Pozor: není tam www)

 

Přihlašovací jméno: yprijmenijmeno (bez diakritiky)

Heslo:  1234 (Heslo lze po přihlášení změnit v nabídce „Nastavení“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se objeví toto zobrazení:

Nyní klikněte na modrou ikonku vlevo nahoře (TESTY):

 

 

Dále na „Seznam zkušebních testů“:

 

 

Teď zvolte jazyk a klikněte na „udělej“:

 

 

 

 

 

 

Čas na vyplnění je 70 minut.

Na závěr vpravo dole ikonka „Odeslat“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeví se tato informace:

 

 

 

Test nelze přerušovat. Při stahování výsledků volíme variantu, kdy se od každého studenta objeví pouze jeho první vyplnění testu. Pokud by se test předčasně ukončil chybou programu nebo uživatele, můžete ho napsat znovu, ale musíte upozornit mailem, že máme brát v úvahu tento druhý (třetí apod.) test.

Pokud by se objevily jakékoliv problémy, obraťte se o pomoc na mail: rezleeva@fd.cvut.cz

 

Výsledky rozřazení do skupin budou zveřejněny v průběhu července na adrese:

http://jazyky.fd.cvut.cz/vyukove_skupiny.htm