ROZVRH VÝUKY -  K615

jazyková výuka

zimní semestr 2019/2020

Zařazení do výukových skupin najdete na: http://jazyky.fd.cvut.cz

 

 

 

8:00 - 9:30

9:45 – 11:15

11:30 – 13:00

13.15–14:45

15:00–16:30

16:45-18:15

18:30-20:00

 

místnost

     1.- 2.

   3.- 4.

5.- 6.

7.- 8.

  9. – 10.

11. – 12.

13. – 14.

pondělí

A324

IIA7

Mor

IIA8

Mor

 

IIIR

Mi

 

A271

IIALEDCh

Mon

IIA5

Mon

IIA6

Mon

 

IIIN1

Re

IIIN2

Re

IIIN5

Re

A322

 

IIA2

Voj

IIAPL3Chin.

Voj

 

 

 

 

B305

IIA11

To

IIA10

To

IIA9

To

 

IIIN3

Šti

IIIN4

Šti

 

A345

 

IIA3

Ho     

IIA4

Ho

 

 

 

 

B301

IIAPL4Chin.

He

IIAPL1

He

IIAPL2

He

 

 

 

B302

 

 

IIA1

Mi

 

IIIS1

Pu

IIIS2

Pu

 

B304

 

 

 

 

IIIF

Ve

 

 

ú t e r ý

B305

Mg2A1

Ole

Mg2A2

Ole     

Mg2APL2

Ole

 

 

 

 

B303

 

Mg2A3

Voj

Mg2APL1

Voj

 

 

 

A271

 

Mg2A4

To

Mg2R

Mi

Mg2F

Ve

 

 

 

B406

 

 

Mg2N2

Ku

Mg2N1

Ku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa

A324

Mg1A1

Ole

Mg1A2

Ole

 

 

 

 

B406

 

 

Mg1A3

Mon

 

IIA7

Mor

IIA8

Mor

 

A271

 

Mg1APL1

He

Mg1APL2

He

 

IIAPL3Chin.

Voj

IIA2

Voj

IIAPL4Ch

Voj

A322

 

Mg1APL3

Bou

Mg1A4

Bou

 

 

B301

 

 

 

 

IIA5

Mon

IIA6

Mon

B305

 

 

 

 

IIAPL1

He      

 

IIAPL2

He

 

B106

 

 

 

 

IIA1

Mi

 

 

A322

 

 

 

 

IIA11

To

IIA10

To

IIA9

To

 

B405

 

 

 

 

IIA3

Ho

IIA4

Ho

 

B109

 

 

 

 

IIALEDChin.

Ole

 

 

čtvrtek

B301

 

 

IIIR

Mi

 

 

 

 

A322

 

IIIN3

Šti      

IIIN4

Šti

 

 

 

 

A324

 

IIIS1

Pu      

IIIS2

Pu

 

 

 

A271

IIIN1

Re      

IIIN2

Re

IIIN5

Re

 

Mg1N1

Mra

Mg1N2

Mra

B305

 

 

IIIF

Ve

 

 

 

 

B303

 

 

 

 

Mg1F

Ve

 

 

B406

 

 

 

 

Mg1R

Mi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

8:00 - 9:30

9:45 – 11:15

11:30 – 13:00

13.15–14:45

15:00–16:30

16:45-18:15

18:30-20:00

 

místnost

     1.- 2.

   3.- 4.

5.- 6.

7.- 8.

  9. – 10.

11. – 12.

13. – 14.

pondělí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ú t e r ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtvrtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuku projektů a povinně volitelných předmětů neuvedených v rozvrhu domluví studenti přímo s příslušnými vyučujícími (viz mailové adresy níže).

Rozvrh kombinovaného studia viz stránky FD, kontakt na vyučující viz níže

Druhý jazyk pro doktorandy (zakončený zápočtem) nemá rozvrh – pouze konzultace po dohodě.

 

Vysvětlivky

DS-Aj-1          Angličtina pro doktorandy, 1. skupina

DS-K              Angličtina pro doktorandy (konzultační hodina)

A270               Horská (nová budova), místnost 270

B305               Horská (stará budova), č. místnosti 305

B307               Horská (stará budova), 3. poschodí, učebna H306 (vchod H307)

B406b             Horská (stará budova), 4. patro, č. 406b

Mg1-A1          první ročník magisterského studia, angličtina, první (nejnižší) skupina

Mg1-APL3      první ročník magisterského studia, angličtina, obor PL, 3. skupina

Mg2-N3        druhý ročník magisterského studia, němčina, 3. skupina

IIA1                druhý ročník bakalářského studia, angličtina, první (nejnižší) skupina

IIAPL              druhý ročník bakalářského studia, angličtina, obor PIL

JCZ-1             Jazyk – čeština pro zahraniční studenty

Čeština           Intenzívní kurz češtiny pro zahraniční studenty (uzavřená skupina)

FCE               Přípravný kurz na certifikát Cambridge First

U3V                Univerzita třetího věku

 

Povinně volitelné předměty a projekty

15DPS                                   Dopravní psychologie

15Y1HE                     Hygiena práce a ergonomie v dopravě

15Y1EH                     Evropská integrace v historických souvislostech

15Y1HD                    Historie městské hromadné dopravy

15Y2SR                     Stylistika a rétorika

15Y1NE                     Němčina v ekonomice a ve společnosti

15Y2OZ                     Ochrana zdraví v dopravě a v EU

15Y2MS                     Manažerská sociologie

15X2ID                      Projekt Interakce doprava - potraviny

15X2PN                     Preventivní opatření v oblasti nehodovosti mladých řidičů

15X2ZD                     Záření

15Y2TS                     Technik v současné společnosti

15Y2PT                    Potraviny v dopravě

15Y1HL                    Historie civilního letectví

15Y1BO                    Bezpečnost práce a ochrana zdraví

15Y2DN                               Dopravní psychologie v německy mluvících zemích

15Y1DZ                     Dějiny železniční dopravy  

15Y1FD                     Francouzské reálie a doprava

15Y2JH                     Job Hunting

15Y1ZV                     Západ a východ: Cesta ke studené válce

Vyučující

Bou     Mgr. Dana Boušová                           dana.bousova@gmail.com

Do       Ing. Milan Dont                                 milan.dont@gmail.com

Fe        Ing. Mgr. Jan Feit                              feit@fd.cvut.cz

He       Mgr. Jitka Heřmanová                       hermanova@volny.cz

Ho       Mgr. Barbora Horáčková                   barahor@post.cz

Ja         Ing. Martin Jacura, Ph.D.                  jacura@fd.cvut.cz

Kr        Ing. Jakub Kraus                                kraus@fd.cvut.cz

Ku       Mgr. Alexej Kusák                            kusakale@fd.cvut.cz

Ky       Mgr. Eva Kyselá                                kocis.eve@gmail.com

Lan      PhDr. Klára Lancová, Ph.D.              matuchova@fd.cvut.cz

MiM    Mgr. Marie Michlová, Ph.D.              michlma1@fd.cvut.cz

Mon    Mgr. Lenka Monková, MSc.             lenka.monk@gmail.com

Mra     PhDr. Petra Mračková, Ph.D.                        vavrousova@fd.cvut.cz

Mor     Peter Morpuss                                    pmorp@volny.cz

Mus     Ing. Petr Musil                                   p_musil@volny.cz

Ole      Mgr. Markéta Olehlová, Ph.D.          maggiemusilova@yahoo.com

Re       Mgr. Eva Rezlerová                           tehnicka@volny.cz

Šti       PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.     smolikova@fd.cvut.cz

Te        Mgr. Barbora Těhníková                    tehnikova@gmail.com

To        Mgr. Marek Tomeček, Ph.D.             tomecek@fd.cvut.cz

Ve       Mgr. Irena Veselková                         veselkova@fd.cvut.cz

Voj      PhDr. Markéta Vojanová                   marketa.vojanova@seznam.cz

 

Kombinované studium - magisterské

Angličtina:                 1. + 2. ročník: Mgr. Barbora Horáčková       barahor@post.cz

Francouzština:          1. + 2. ročník: Mgr. Irena Veselková             veselkova@fd.cvut.cz

Ruština:                     1. + 2. ročník: Mgr. Marie Michlová, Ph.D. michlma1@fd.cvut.cz

Němčina:                   1. ročník: PhDr. Jana Štikarová, Ph.D.          smolikova@fd.cvut.cz

                                   2. ročník: Mgr. Eva Rezlerová                       rezleeva@fd.cvut.cz

Španělština:               1. + 2. ročník: PhDr. Petra Mračková            vavrousova@fd.cvut.cz

 

Doktorské studium

Angličtina:                 Mgr. Klára Lancová, Ph.D.

Francouzština:          Mgr. Irena Veselková

Němčina:                   Mgr. Alexej Kusák

Ruština:                     Mgr. Marie Michlová, Ph.D.

 

                                                       

Erasmus:

viz nabídka na stránkách ČVUT: https://www.erasmus.cvut.cz/prospectus/2013/FTS.html