O nás

Fakulta dopravní je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, které je univerzitou s 300-letou tradicí a celoevropským významem.

V letošním roce oslaví Fakulta dopravní 31. výročí svého vzniku. Je to tedy ještě mladá atraktivní fakulta, která nabízí technicko-ekonomické vzdělání v perspektivním oboru, osobní přístup, kolegiální prostředí a moderní formy výuky ve velice atraktivním prostředí v centru Prahy.

Ústav jazyků a společenských věd Fakulty dopravní ČVUT každoročně pořádá přípravné intenzivní kurzy češtiny pro zájemce ze zahraničí.

“V případě, že se rozhodnete u nás studovat, věříme, že budete spokojeni!”


Přípravný kurz českého jazyka pro zahraniční účastníky

Chcete studovat na ČVUT? Podejte si přihlášku do Přípravného kurzu českého jazyka pro zahraniční účastníky na Fakultě dopravní!

Vzhledem k dlouhotrvajícímu konfliktu na Ukrajině nabízíme ukrajinským studentům slevu 15% z ceny kurzu.

Těšíme se na Vaši účast!

Je určen především zájemcům, kteří chtějí studovat na ČVUT Fakultě dopravní.

Cílem intenzivního ročního kurzu češtiny je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na VŠ technického směru v češtině. Prokázání velmi dobré znalosti češtiny v přijímacím řízení (úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce) je nezbytnou podmínkou pro studium na ČVUT.

Akademický rok 2024/2025 – termín kurzu:

 • Zimní semestr    1.10. 2024 – 20.12. 2024    –    20 hodin českého jazyka týdně
 • Letní semestr    13.1. 2025 – 23.5. 2025    –    20 hodin českého jazyka týdně

Přípravný kurz českého jazyka je určen pro začátečníky (nepředpokládá se předchozí znalost češtiny). Výuka probíhá ve skupině maximálně 16 účastníků (minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 8). Výuka češtiny je zaměřena na osvojení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním), rozvoj komunikativních schopností (rozšiřování slovní zásoby, frazeologie) a schopnost reagovat v každodenních situacích. Účastníci kurzu se postupně seznamují s českými reáliemi.

Organizace výuky – dle rozvrhu; forma výuky prezenční, či on-line dle nařízení vlády ČR a rektora ČVUT v Praze.

Kromě intenzivní výuky českého jazyka, se účastníci kurzu v letním semestru mohou přihlásit ještě na přípravný kurz z matematiky a fyziky, které jsou obsahem přijímacích testů na jednotlivých fakultách ČVUT (cena kurzu není zahrnuta v ceně jazykového kurzu, zájemci ji platí zvlášť, další přípravné kurzy na ČVUT viz https://czv.cvut.cz/kurzy-pro-verejnost/).

Absolvování přípravného jazykového kurzu češtiny, příp. též doplňujícího kurzu matematiky a fyziky dávají uchazečům o studium velkou šanci se na přijímací zkoušky konané na ČVUT FD kvalitně připravit.

Přípravné kurzy vedou kvalifikovaní pedagogové z ČVUT za využití efektivních výukových metod.

Na konci letního semestru účastníci kurzu složí závěrečnou zkoušku a obdrží certifikát o absolvování kurzu. Absolvent kurzu, který nastoupí do kurzu jako začátečník, může při splnění všech studijních povinností dosáhnout znalostní úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce.

V ceně kurzu 91.000 Kč (nebo 3.760 EUR) jsou zahrnuty náklady na výuku češtiny včetně průběžných a závěrečných testů a základních studijních materiálů.

Upozornění pro neslovanské účastníky kurzu:
V přípravném kurzu bude pravděpodobně většina účastníků, jejichž mateřštinou je některý ze slovanských jazyků. Studium pro ně bude logicky lehčí a budou postupovat rychleji. Je proto třeba pečlivě uvážit, zda jste ochotni studiu češtiny věnovat zvýšené úsilí po celou dobu studia.

Ubytování:

Jak se přihlásit:

 1. Celková cena kurzu je 91.000,- Kč (nebo 3.760 EUR) včetně nevratného registračního poplatku ve výši 7.000,- Kč (nebo 290 EUR; viz. dále)
 2. Vyplněný formulář přihlášky [doc] zašlete e-mailem na adresu: veselkova[at]fd.cvut.cz. Přihlášku spolu s nevratným registračním poplatkem 7.000,- Kč (nebo 290 EUR) je třeba zaslat v období od 8. ledna 2024 do 31. května 2024 (nejpozději).
 3. Vaši přihlášku zkontrolujeme a obratem Vám e-mailem zašleme potvrzení o přijetí jak přihlášky, tak platby registračního poplatku.
 4. Následně uskutečníte platbu ve výši 84.000,- Kč (nebo 3.470 EUR; nevratný registrační poplatek byl již zaplacen spolu s přihláškou), a to nejpozději do 14. června 2024.
 5. Kopii potvrzení o provedení platby jak registračního poplatku, tak platby za kurz zašlete, prosím, na e-mailovou adresu: veselkova[at]fd.cvut.cz.
  1. Poté, co se platba registračního poplatku objeví na účtu ČVUT, obdržíte e-mailem potvrzení o registraci a do týdne Vám zašleme oficiální dopis, který bude potvrzením Vašeho zařazení do Přípravného kurzu češtiny.
  2. Potvrzení o zajištění ubytování na koleji vyřizujte přímo na webových stránkách: https://www.suz.cvut.cz/en/rezr.

Tyto základní dokumenty jsou nezbytné pro vyřízení dlouhodobého víza v ČR.

Platba kurzu v korunách:
Obě dvě platby proveďte na účet ČVUT FD:
číslo účtu: 19-3322370227/0100 KB
variabilní symbol: 8202401
IBAN: CZ63 0100 0000 1933 2237 0227
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení a účel platby.


Kontakty

Jazykové kurzy:

Ústav jazyků a společenských věd
Fakulty dopravní ČVUT

Adresa:

 • Korespondenční adresa:
  • České vysoké učení technické v Praze
   Fakulta dopravní
   Ústav jazyků a společenských věd
   Konviktská 20
   110 00 Praha 1
   Česká republika
 • Adresa pracoviště:
  • Ústav jazyků a společenských věd
   Horská 3
   128 03 Praha 2