katedra-celk-pohled

V současné době není otevřen žádný nový kurz.

 

Ukončené  kurzy:

 

Vyšehrad v proměnách staletí (letní semestr 2014-15)

Mgr. Alexej Kusák, Ústav jazyků a společenských věd ČVUT FD

mail: kusakale@fd.cvut.cz
tel. 724219084

 

 

Předběžné časové rozvržení kurzu

18.2. Vyšehrad a počátky českých dějin (legendy a skutečnosti)
(25.2. se nekoná)
4.3. Vyšehrad jako sídlo přemyslovských knížat, vyšehradská kapitula
11.3. Praha v době Karla IV.
18.3. Státoprávní politika a církevní fundace Karla IV.
25.3. Od husitské revoluce do třicetileté války
1.4. Barokní pevnost Vyšehrad, vycházka
8.4. Návštěva kolegiátní kapituly
15.4. Vycházka Karlov, Albertov
22.4. Česká společnost v 19. století
29.4. Vycházka vyšehradský hřbitov
6.5. Současnost a perspektivy NKP Vyšehrad, evtl. vycházka
13.5. Prezentace samostatných prací
20.5. Shrnutí a vyhodnocení kurzu

 

Základní doporučená literatura a webové odkazy:

http://www.praha-vysehrad.cz/

http://www.kkvys.cz/

http://www.slavin.cz/

 

Augusta, Pavel, Vyšehrad, Praha 2004

Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků k 900. výroční úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061 – 1092, Praha 1992

Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k osvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Praha 2001

Královský Vyšehrad III. Sborník přísěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci, Praha 2007

Nechvátal, Bořivoj – Hyhlík, V., Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, Velehrad 2000

Nechvátal, Bořivoj, Vyšehrad, Praha 1976

Nechvátal, Bořivoj, Vyšehrad. Stručný průvodce, Praha 1983

Nechvátal, Bořivoj, Vyšehradský hřbitov, Praha 1991

Vyšehrad. Historické podoby (kol. autorů), Praha 2000

 

Památky Prahy (mezi Starým a Novým Městem)

Mgr. Alexej Kusák, Ústav jazyků a společenských věd ČVUT FD

 

24. 9.     Vznik a vývoj Prahy                                       učebna

1. 10.     Linie opevnění a její proměny                  učebna

8. 10.     Národní třída                                                    vycházka

15. 10.   Národní třída II, Konvikt                              vycházka

22. 10.   Perštýn, kostel sv. Martina ve zdi            vycházka

29. 10.   Od ND k Můstku                                             vycházka

5. 11.     Národní třída III., Jungmannovo náměstí vycházka

12. 11.   Od Můstku k Prašné bráně                        vycházka

19. 11.   Náměstí Republiky                                        vycházka

26. 11.   Revoluční třída a okolí                                  vycházka

3. 12.     Samostatné práce                                          učebna

10. 12.   Samostatné práce                                          učebna

17. 12.   Vyhodnocení                                                   učebna

 

Oprašme si ruštinu

Kontaktní osoba: PhDr. Světlana Michlová, michlova@fd.cvut.cz

Místo konání: Horská 3, Praha 2

 

Poznáváme Prahu 2 (od Novoměstské radnice k Podskalí) letní semestr 2013

1.       Úvod (geografické vymezení, založení města, dějiny) , doporučená literatura

2.       Hlavní památky a historické souvislosti

3.       Karlovo náměstí

4.       Novoměstská radnice, Lazarská, Řeznická, (Školská)

5.       Kostel sv. Štěpána a okolí

6.       Kostel sv. Ignáce, býv. jezuitský komplex, kaple Božího Těla

7.       Národní památník hrdinů heydrichiády, objekty ČVUT

8.       Zderaz a okolí

9.       Kostel sv. Jana Nepomuckého, Na Hrádku

10.    Emauzy a okolí

11.    Podskalí

12.    Prezentace sam. prací účastníků

13.    Zakončení, vyhodnocení

 

Doporučená literatura:

Bečková, K., Nové Město, (edice Zmizelá Praha), Praha 1998

Čornej, P. , První pražská defenestrace, Praha 2010

Dějiny Prahy I. - II., Paseka, Praha 1997

Hrubeš, J. Novoměstská radnice; Karlovo náměstí, Praha 2000

Hrubeš, J. - Hrubešová E., Pražské domy vyprávějí I. - IV., Orion, Praha 1995

Hrubeš, J. - Hrubešová E., Pražské domy vyprávějí V. - VII., Academia, Praha 1999 - 2001

Lorenc, V., Nové Město pražské, Praha 1973

Mudrová, Ivana, Prahou s otevřenýma očima, NLN, Praha 2005

Mudrová, Ivana, Prahou s otevřenýma očima II., NLN, Praha 2005

Mudrová, Ivana, Prahou s otevřenýma očima III., NLN, Praha 2007

Mudrová, Ivana, Prahou s otevřenýma očima IV., NLN, Praha 2011

Nové Město pražské 1348-1784, Fiala M. a kol., Praha 1998

Poche, E., Prahou krok za krokem, Praha 2001

Vlnas, J., Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993

Wenig, A., Staré pověsti pražské, Praha 2000

 

Vyšehrad (zimní semestr 2012)

Počátky Vyšehradu, legendy a skutečnosti

Vyšehrad jako sídlo přemyslovských knížat, Vyšehradská kapitula a její postavení, tzv. zakládací listina Vyš. kapituly

Vyšehrad za Karla IV, Korunovační řád

Vycházka Vyšehrad

Doba Karla IV – okolí Vyšehradu (Karlov, Emauzy, ...)

Vycházka Karlov, Albertov

Husitská doba, středověké městečko na Vyšehradě

Barokní pevnost

Úpravy Vyšehradu v 19. století

Vyšehradský hřbitov, Slavín

Vycházka Vyšehradský hřbitov

Oblast Vyšehradu od začlenění do Velké Prahy do konce 2. světové války

Rehabilitace vyšehradského prostoru a jeho širšího okolí (ve spolupráci s NKP Vyšehrad)

Současný stav a perspektivy (ve spolupráci s místní částí Praha 2)

 

Vyšehrad foto

 

Praktický kurz němčiny (zimní semestr 2012)